Suomalainen asiantuntija taistelee Ukrainan laajaa korruptiota vastaan

He haluavat rahaa ja valtaa, siksi varoittavat esimerkit ovat tärkeitä, kun taistellaan korruptiota vastaan, sanoo Mika Aalto, joka työskentelee parhaillaan korruptionvastaisen työn asiantuntijana Ukrainassa.

Ukrainassa korruptio ja harmaa talous ovat läsnä kaikkialla Kuva: Kerstin Kronvall/Yle

Mika Aallon vakivirka on Suomessa oikeusministeriön neuvottelevana virkamiehenä, mutta juuri nyt hän työskentelee korruption vastaisena erityisasiantuntijanaEU:n Ukrainan-missiossa (siirryt toiseen palveluun)Kiovassa.

Korruptionvastaisen työn asiantuntija Mika Aalto. Kuva: Sergi Lavor/YLE

– Ei kukaan aamulla herätessään ajattele, että tänään teenkin korruptiorikoksen. Tekijät haluavat saavuttaa jotakin hyötyä, rahaa tai valtaa. Jos kiinnijäämisriski on suuri, he saattavat kuitenkin aamuisin miettiä, mitä voivat menettää, jos jäävät kiinni.

Ukrainassa korruptio on läsnä kaikkialla, korkealla poliittisella tasolla, hallinnossa ja kadulla.

Arkipäivän korruptio voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että pitää maksaa erikseen päästäkseen periaatteessa ilmaiselle poliklinikan lääkärille. Myös kouluissa, päiväkodeissa ja liikenteessä ukrainalaiset maksavat ylimääräistä rahaa, joka usein menee suoraan rehtorin, johtajan tai miliisin omiin taskuihin.

Hallinnollisella tasolla korruptio tulee kuvaan erilaisten lupahakemusten yhteydessä. Ukrainassa on varsinainen sääntelyn ja lupaviranomaisten viidakko, ja kaikkialla pitää maksaa pimeästi saadakseen tarvittavan leiman lupapaperiin.

Korruptio ei hetkessä häviä

Erityisasiantuntija Mika Aalto sanoo, että korruption kitkeminen on hidas prosessi, mutta hän on optimisti. Ukrainassa lainsäädäntöä on jo muutettu ja nyt on vuorossa uusien lakien soveltaminen. Maahan on perustettu antikorruptiovirasto, johon vielä tänä keväänä valitaan pääjohtaja ja henkilökuntaa.

Viraston työ tulee olemaan vaarallista, sen vastapuolena on äärimmäisen rikkaita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka ovat korruptiorikosten kautta saaneet valtavia voittoja. Siksi henkilökunnan on oltava hyvin ammattitaitoista, rehellistä ja motivoitunutta, sanoo Mika Aalto. On myös tärkeää, että kansalaiset arvostavat heidän työtään ja pitävät sitä tärkeänä. Jotta näin olisi, avoimuus ja kyky kertoa siitä, mitä virasto tekee, ovat avainasemassa.

– Kansalaisilla on oikeus tietää mitä tapahtuu, on rakennettava luottamusta kansalaisten ja päätöksentekijöiden välille, sanoo Mika Aalto.

Tällaista luottamusta tuovat Aallon mukaan muun muassa uskottava tutkintaketju, syyttäjätoiminta ja tuomioistuin. Syyllisen on saatava asianmukainen rangaistus ja myös menetettävä rikoksella saatu hyöty. Kun kansalaiset alkavat luottaa viranomaisten toimintaan ja näkevät, että rikolliset jäävät kiinni ja tulevat tuomituksi, herää luottamus järjestelmää kohtaan. Silloin jokainen alkaa miettiä omia toimintamallejaan ja tuntee vastenmielisyyttä korruptiota kohtaan.

Eräs tärkeä asia korruptionvastaisessa työssä on, että viranomaiset tekevät yhteistyötä keskenään. Kun Suomessa alettiin kitkeä harmaata taloutta, viranomaiset saivat rajoitetusti vaihtaa tietoja keskenään. Sillä tavalla voitiin todentaa monta seikkaa jonkun määrätyn yrityksen toiminnassa.

Mitä korruptio on?

Korruptiolla ei ole yleismääritelmää, vaan määritelmä riippuu kunkin maan lainsäädännöstä. Toki on kansainvälisiä sopimuksia, joissa on sovittu minkälainen toiminta on sallittua, mutta kunkin maan on tuotava tämä omaan lainsäädäntöönsä.

Mika Aalto määrittelee korruptioksi toiminnan, jossa joku yrittäälaittomin keinoin saada itselleen valtaa tai rahaa. Harmaa talous puolestaan on sitä, että yritys pyrkii saamaan etuja kiertämällä lakeja. Jätetään esimerkiksi arvonlisävero maksamatta tai maksetaan pimeätä palkkaa, koska silloin voi antaa halvempia urakkatarjouksia kuin mihin pystyvät rehellisesti toimivat kilpailijat.

Lahjonta on syvälle juurtunutta Ukrainan yhteiskunnassa. Kuva: Kerstin Kronvall/Yle

Asianmukaisuus ja luottamus ovat avainasemassa

Mika Aalto ei voi kommentoida Ukrainan hätätilaviraston johtajiin kohdistuvaa korruptioepäilyä, koska hän ei tunne sen yksityiskohtia. Hänen ei myöskään kuulu virkansa puolesta kommentoida yksittäisiä tapauksia. Viraston kaksi johtajaa otettiin näyttävästi kiinni hallituksen istunnossa. Heitä epäillään järjestelmällisestä korruptiosta. On kerrottu, että kyse olisi pimeistä polttoainekaupoista ja lahjuksista.

– On tärkeätä, että tällaista tapausta tutkitaan asianmukaisesti. Jos on riittävästi näyttöä syyttäjän ja tuomioistuimen on toimittava niin avoimesti kuin mahdollista. Tämä on ainoa tapa, jolla voidaan saada kansalaisten luottamus. Samalla saadaan hyvä varoittava esimerkki muille viranomaisille siitä, että riski jäädä kiinni korruptiosta on todellinen, Mika Aalto toteaa.

Omasta työstään Mika Aalto sanoo, että hän kokee sen palkitsevaksi, vaikka se onkin vaikeaa. On oltava hyvät asiatiedot, on ymmärrettävä miten yritysmaailma, poliisi, syyttäjä ja tuomioistuin toimivat ja on oltava ihmistuntemusta. Hän kokee tekevänsä isänmaallista työtä, josta on hyötyä myös Suomelle.