1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Tenteissä vihreät – näin puolue vastaa Ylen vaalikysymyksiin

Yle etsii kaikilta puolueilta vastauksia joukkoon tärkeitä kysymyksiä. Tähän artikkeliin päivitetään vihreiden puoluepäivän aikana puolueen vastaukset.

politiikka
Vihreät De Gröna
Vihreät

Työ

Miten Suomeen luodaan edellytykset synnyttää työpaikkoja?

*Ville Niinistö (puheenjohtaja): *On tehtävä vahva energiakäänne. Haluamme kannustimia sähkön pientuotantoon, tuulivoimaan, aurinkovoimaan ja kotitalouksille, jotta heidän kannattaa investoida uusiutuvan energian käyttöön. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on iso potentiaali. Valtion pitäisi myös perustaa uusiutuvan energian käyttöönottoa varten energiarahasto, johon siirrettäisiin niitä varoja, joita valtio nyt sijoitaa esimerkiksi Talvivaaraan ja muuhun perinteiseen teollisuuteen. Esimerkiksi sähköauton verottumuus lisäisi sähköautojen käyttöä niin paljon että se vähentäisi fossiilisten polttoaineiden tuontia Suomeen. Nämä keinot eivät maksa Suomelle vaan nämä tuovat työpaikkoja.

Pitäisikö julkisen sektorin roolia työllistäjänä supistaa?

*Ville Niinistö: *Tehostetaan julkisen sektorin palvelutuotantoa niin, että menokehitystä voisi hillitä esimerkiksi sote-uudistuksen avulla. Ei irtisanomisten kautta vaan eläköitymisen myötä. Kunnat voisivat myös esimerkiksi kaavoittaa puukerrostaloalueita niin saataisiin kotimaista puurakentamista liikkeelle.

Pitäisikö hallituksen ja eduskunnan päättää ilman järjestöjä työelämän lainsäädännöstä?

Lasse Miettinen: Suomen yksi vahvuus on se, että täällä on pystytty isolla yhteisymmärryksellä tekemään isoja yhteiskunnallisia linjoja. Siitä kannattaa pitää kiinni. Tottakai on niin, että jos järjestöt eivät pääe sopuun esimerkiksi pätkätyöläisten aseman parantamiseksi, niin tottakai hallituksen ja eduskunnan täytyy voida silloin toimia. Jos kolmikanta epäonnistuu, niin silloin esimerkiksi suomalaisen sosiaaliturvan päivittäminen 2000-luvulle perustuloksi, joka kantaisi näillä epävarmoilla työmarkkinoilla, niin kyllä se viime kädessä eduskunnan käsissä on.

Pitäisikö ansiosidonnaista työttömyysturvaa lyhentää?

Krista Mikkonen: Ei.Se ei ole iso ongelma. Kyllä ihmiset menevät töihin, jos vain työtä on tarjolla.

Talous

Puolueen linjavalinta: Miten velkaantuminen taitetaan?

Lasse Miettinen: Ne toimet, joita me olemme esittäneet ovat sellaisia, joilla heti seuraavassa budjettiriihessä voitaisiin 1,7 miljardilla pienentää valtiontalouden alijäämää. Sieltä tärkein yksittäinen paketti on 800 miljoonaa euroa ympäristölle haitallisten tukien alasajoon. Nyt olisi ennen kaikkea työpaikkojen luomisen tarve. Sen takia me ollaan esitetty kärjeksi 200 000 uutta työpaikkaa. Tosi iso ja kunnianhimoinen tavoite, mutta valtiovarainministeriön laskelmia kun katsoo, niin se pienentäisi neljällä ja puolella miljardilla Suomen kestävyysvajetta, kun työttömyysmenot laskee ja verotulot lähtevät nousuun.

Puolueen linjavalinta: Mistä talouskasvua - investoinnit ja elvytys?

*Krista Mikkonen: *Talouskasvua tarvitaan, mutta kysymys on siitä, että minkälaista talouskasvu on. Me halutaan sellaista talouskasvua, joka ei kuormita ympäristöä. Se perustuu uusiutuvaan energiantuotantoon, materiaalitehokkuuteen ja kiertotalouteen ja materiaalituotantoon.

Puolueen ehdotus julkisen talouden tasapainottamiseksi, kohteet ja aikataulu?

*Ville Niinistö: *Ensisijaista on nostaa työllisyyttä, sitten uudistettava julkisen sektorin rakenteita ja vasta kolmanneksi tehdä menosospeutuksia, koska niissä ei saa säästää koulutuksesta, perusturvasta ja hyvinvointiyhtesikunnan perusedellytyksistä. On parempi tehdä uudistuksia ensin eli julkista sektoria tehostamalla, sote-uudistuksella, työllistämistä helpottamalla ja työperäisellä maahanmuutolla.

Veroratkaisut tulevalle vaalikaudelle?

*Ville Niinistö: * Suomessa on aika korkea kokonaisveroaste. Verotusta pitää uudistaa, mutta niin, että veroaste ei nousisi. Haluamme nopeasti keventää kaikkein pienituloisimman työn verotusta eli nostaa täysin verottoman työn rajaa ja kohdentaa myös pieni- ja keskituloisille veronkevennyksiä, jotta tulisi kotimaista kysyntää.Tavoitteenamme on silti perustulo, jossa kaikki kansalaiset saisivat 650 euroa kuussa vastikkeetonta tuloa. Silloin työnteosta tulisi kaikille kannattavaa. Lisäksi voisi vähentää ympäristölle haitallisia tukia ja poistaa esimerkiksi dieselpolttoaineen alemman verokannan.

Terveys

Puolueen malli: kuntauudistus, sote + rahoitus?

*Ville Niinistö: *Sote-uudistus tarkoittaisi käytännössä noin 15 maakuntatason aluetta, jossa maakunnilla on suora verotusoikeus tai suora rahoitus ja suorat kansanvaalit. Tämä ei vaadi kuntauudistusta, se on tästä täysin irrallaan. Ihmisten sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee riittävän vahvat järjestäjät ja kuntapalvelut voidaan järjestää tästä erillään.

Miten suomalaisten eriarvoisuus (työterveyshuolto/yksityiset/julkiset) terveyspalveluissa vähentyy?

*Lasse Miettinen: *Meidän malli on se, että tärkeintä on päästä vahvistamaan perusterveydenhuoltoa ja meidän pitää saada koko terveydenhuoltoketju erikoissairaanhoitoon asti ja siihen kiinteästi kytkeytyvä sosiaalihuolto saman tarpeeksi ison järjestäjätahon alle. Niitä pitää olla selvästi alle 20. Niillä pitäisi olla vaaleilla valitut päättäjät, mielellään myöskin verotusoikeus, että rahoitus kulkisi kaikkein selkeimmin.

Puolueen linja: Palvelujen saatavuus eri puolilla Suomea?

*Ville Niinistö: *Kun yksi taho vastaa palvelujen järjestämisestä ja rahoitus tulee johdomukaisesti niin silloin kannattaa viedä ihmisille lähelle se nopea hoito, jolla ylläpidetään hyvinvointia. Esimerkiksi lääkäreitä voidaan järjestää osaksi viikkoa pienempiin lääkäripulasta kärsiviin terveyskeskuksiin, kun järjestäjänä on isompi kokonaisuus. Työnjako olisi joustavampaa.

Millä mallilla turvataan lapsen oikeus olla molempien vanhempien kanssa varhaisvuosina?

Vaaliohjelmassaan vihreät haluaa jakaa vanhemmuuden kustannukset kaikkien työnantajien kesken siirtämällä ne Kelan maksettaviksi. Puolue haluaa ottaa käyttöön 6+6+6-mallin, jossa molemmilla vanhemmilla on kuusi kuukautta vanhempainvapaata ja kolmannen kuuden kuukauden kauden vanhemmat voivat keskenään vapaasti jakaa. Miten varapuheenjohtaja vastaa arvosteluun mallin kalleudesta?

Krista Mikkonen: Näin saadaan nuoret naiset parempiin asemiin työmarkkinoilla ja sitä kautta saadaan kulut osittain takaisin.

Turvallisuus

Puolueen kyllä/ei -kanta ja tärkeysjärjestys seuraaviin: Nato, Ruotsi-yhteistyö, eurooppalainen puolustus

*Ville Niinistö: * Suomen pitää tiivistää ulko- ja turvallisuupolitiikkaansa yhdessä EU-maiden kanssa ja syventää yhteistyötä Ruotsin kanssa. Mutta me emme kannata Nato-jäsenyyttä.

Puolueen kanta puolustusvoimien rahoitusmalliin?

*Krista Mikkonen: *Rahoitusmalli on realistisella tasolla.Puolustusmäärärahoja ei voi paljon enää leikata. Meillä on oltava uskottava oma puolustus. Rahoituksen nykytasolla pärjätään ja hankintoihin tarvitaan erillisrahoitusta.

Miten kasvavaan Venäjä-uhkaan voi tai pitää reagoida?

*Ville Niinistö: *On tunnettua, että energia on Venäjälle tärkeä vaikutusvallan väline. Suomellekin se ulko- ja turvallisuupoliittinen riski. Suomelle voi käydä niin, että jos olemme täysin riippvaisia energiantuotannossa venäläisistä ja Fennovoiman osalta myös rahoituksesta ja polttoaineesta niin on selvää, että kun maiden välillä on poliittista keskustelua niin Venäjä olettaa, että me otamme sen huomioon silloinkin, kun Venäjän toimet ovat meidän arvojamme vastaan. EU:ssa pitäisi vahvistaa energiaomavaraisuutta. Lisäksi Suomen pitää tiivistää ulko- ja turvallisuupolitiikkaansa yhdessä EU-maiden kanssa ja syventää yhteistyötä Ruotsin kanssa. Puolustaa arvojamme ja sanoa Venäjälle että tämä ei käy.

Pitääkö Suomessa lisätä verkkovalvontaa valtion turvallisuuden takia?

*Lasse Miettinen: *Yksityisyyden ja kansalaisten perusoikeuksien kannalta ollaan juuri nyt vedenjakajalla. Syyskuun yhdennentoista päivän terrori-iskun jälkeen kaikissa länsimaissa on kavennettu kansalaisvapauksia turvallisuuden nimissä ja siinä on menty jo liian pitkälle. Meidän mielestä kansalaisten yksityisyyden suojaa loukkaavaa verkkourkintaa ei Suomessa pidä tehdä eikä se myöskään lisäisi eikä tehostaisi terrorismin torjuntaa.

Tulevaisuus

Puolueen kanta maahanmuuttoon (kasvunäkymä, kanta ulkomaisen työvoiman tarveharkintaan)?

*Krista Mikkonen: *Maahanmuuttoa pitäisi lisätä ja tarveharkinnasta luopua. Se ei aiheuttaisi työvoiman halpamarkkinoita. Tällä hetkellä ongelma on, että työ ja työvoima eivät kohtaa. Myös ulkomaisilla opiskelijoilla pitäisi olla oikeus jäädä tänne opintojen valmistuttua.

Puolueen linja: mihin Suomi satsaa energiapolitiikassa, miten torjutaan ilmastonmuutosta?

Lasse Miettinen: Suomen pitää olla kunnianhimoinen edelläkävijä ilmastopolitiikassa ja ympäristönsuojelussa. Esimerkkejä: tarvitaan 200 miljoonan euron uusiutuvan energian energiarahasto, jolla vauhditetaan sitä, että Suomii siirtyy uusiutuvaan enrgiaan. Toinen esimerkki on voimaan tullut ilmastolaki, jolla pystytään kustannustehokkaasti vähentämään Suomen päästöjä ja samalla luodaan kotimaista työtä.

Puolueen linja: Suomen tärkein EU-politiikan tavoite 2015-2019?

*Ville Niinistö: * Energia- ja ilmastopolitiikka. Tänä vuonna joulukuussa Pariisissa päätetään ihmiskunnan kohtalosta. Voidaanko uudistaa talousjärjestelmää niin että ilmastonmuutos voidaan hillitä ja ilmastonlämpeneminen rajoittaa alle 2 asteeseen. Haluamme olla Suomessa tässä edelläkävijä.

Päivitetty 31.3.2015. Jokaisessa kysymyksessä yksi vastaus.

Lue seuraavaksi