1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Uusi kerrostaloalue uhkaa lohkaista Hämeenlinnassa ison palan kaupunkilaisten luontokeitaasta

Asuinrakentaminen lohkaisee osan Hämeenlinnan Varikonniemen lehtomaisesta viheralueesta. Luonnon ystäviä se huolettaa siksi, että samalla kun kasvi- ja lintulajistoltaan rikkaan puiston pinta-ala pienenee, myös reviirit pienenevät. Satakielille jää vielä tilaa, mutta ei enää esimerkiksi pikkutikalle.

Kuva: Markku Karvonen / Yle

Varikonniemi on Hämeenlinnassa osin luonnontilainen lehtomainen puisto- ja virkistysalue likimain kaupungin parhaalla paikalla, vastapäätä vanhaa linnaa rautatieaseman vieressä.

Suosittujen ulkoilureittien takia Varikonniemen läpi liikkuu päivittäin virtanaan väkeä. Se on myös rautakauden asuinpaikka, vanha saha-alue ja entistä armeijan varikkoaluetta.

Varikonniemi on luontokeidas, jossa ei ole huippuharvinaisuuksia, mutta rehevä luonto tarjoaa kasveille, hyönteisille ja linnustolle oman elintilansa. Osalle se on hoitamatonta tiheikköä, osalle rikkaan monimuotoisuuden turvapaikka.

Satakieli voi mahtua, mutta ei pikkutikka

Asutuksen kasvu lohkaisee osan puisto- ja luontoalueesta talojen alle.

Varikonniemeen ja aseman alueelle suunnitellaan uutta kerrostaloaluetta.

Maaliskuun lopun lehdettömässä Varikonniemessä näkyy maastossa keppejä ennakoimassa rakentamista. Ennen kaavan valmistumista alueella tehdään arkeologisia tutkimuksia.

Hämeenlinna on hoitanut niemeä oikeastaan aika hyvin tietyllä hoitamattomuudellaan

Karri Jutila

Hauholainen aluesihteeri Karri Jutila katselee Varikonniemeä Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin aluesihteerinä ja luontoharrastajana.

Hän sanoo, ettei Varikonniemen alueen pienentäminen ole Hämeenlinnan ympäristö- ja luontokysymyksistä polttavin, mutta on aina surullista kun ihmisten helposti saavutettavissa olevat luontoympäristöt pienenevät.

Jutila käyttää esimerkkinä juuri lintuja; Varikonniemeen tulee mahtumaan edelleen useampi ihmisten hyvin tuntema satakielen reviiri, mutta ei ehkä enää koskaan tilaa pikkutikalle. Rantalehto olisi sinänsä sillekin hyvä elinympäristö.

Hoitamaton Varikonniemi on kuin seikkailumaailma

Varikonniemessä yhdistyvät Vanajaveden ranta sekä lehtomainen puisto.

Ei ihme, että Varikonniemeen järjestetään jatkuvasti lintu-, kasvi- tai lepakkoretkiä. Lepakoita vanhoissa rakennuksissa, raunioissa ja lahopuissa pesii useampikin laji.

Rakentamisen alle jäävällä alueella Karri Jutilan mukaan ei ole huippuharvinaisuuksia, pieni ketoalue tuhoutuu, mutta luontokokonaisuuden pieneneminen on aina valitettavaa.

Edelleen hän muistuttaa että alueella on muitakin arvoja, joita ei aina tule ajatelleeksi.

Vaikka väkeä liikkuu Varikonniemessä paljon, polkuja tiheässä puistossa on niin runsaasti, että siellä voi aina vetäytyä omiin oloihinsa, olla ikään kuin yksin luonnon keskellä.

Lisäksi viheralue on osa hienoa kansallisen kaupunkipuiston kokonaisuutta, oman historiansa lisäksi keskellä kulttuuriympäristöä ja etenkin keskeisenä helposti saavutettavissa.

– Tämä täydentää omanlaisenansa muita Hämeenlinnan hoidetumpia puistoja. Hämeenlinna on hoitanut niemeä oikeastaan aika hyvin tietyllä hoitamattomuudellaan. Kunpa omassa lapsuudessa olisi ollut tämän kaltainen seikkailupaikka, hän huokaa.