Tutkimus: Yleinen geenimuunnos saa lapset ja nuoret syömään enemmän

Tunnetun lihavuusgeenin muunnos lisää lasten ja nuorten energiansaantia. Geenimuunnos on arviolta jopa kolmanneksella alle 18-vuotiaista lapsista.

Kotimaa
Ranskalaisia perunoita
Paul Hilton / EPA

Lihavuusgeenin muunnos lisää energiansaantia lapsilla ja nuorilla. Laaja kansainvälinen tutkimus osoittaa, että tunnetun lihavuus- eli FTO-geenin muunnos saa lapset syömään enemmän tai syömään runsasenergisempää ruokaa kuin muut.

Geenimuunnoksen painoindeksiä nostava vaikutus riippuu erityisesti proteiininsaannista. Geenimuunnosta kantavilla, runsaasti proteiinia syövillä lapsilla ja nuorilla on korkeampi painoindeksi kuin muilla.

Aikaisemmissa tutkimuksissa FTO-geenin on havaittu olevan yhteyksissä korkeaa painoindeksiin, mutta tarkempia syitä ei ole ollut selvillä.

– Tutkimus tuo geenin ymmärtämiseen jälleen lisätietoa. Henkilöt, jotka ovat FTO-geenimuunnoksen kantajia, voivat esimerkiksi kiinnittää enemmän huomiota proteiinin syömiseen, koska sillä on tavallista suurempi vaikutus lihomiseen, kertoo yliopistotutkija Virpi Lindi Itä-Suomen yliopistosta.

FTO-geeni on kaikilla ihmisillä. Geenimuunnoksen lasketaan olevan jopa yli kolmanneksella väestöstä. Molemmilta vanhemmilta peritty geenimuunnos on puolestaan kahdeksalla prosentilla ihmisistä. Geenimuunnoksen vaikutus on voimakkaampi, jos se on peritty sekä äidiltä että isältä.

Kansainväliseen tutkimukseen osallistui yli 16 000 1–18-vuotiasta lasta ja nuorta. Aineisto saatiin 14 tutkimushankkeesta eri puolilta maailmaa. Suomesta mukana olivat Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu tieteellisesti arvostetussa _Diabetes-_lehdessä.