MMM villinä: luonnontaimenelle täysrauhoitus lähes koko maahan

Kalastusasetukseen on menossa pykälä, jonka mukaan luonnontaimenta ei saisi kalastaa ollenkaan 67 leveyspiirin eteläpuolella sisävesillä. Tuo leveyspiiri on suurin piirtein Käyrämössä 50 km Napapiiriltä pohjoiseen. Kalastaa saisi ainoastaan rasvaeväleikattuja istukastaimenia.

luonto
taimen 50 cm, Oulujärvi
Timo Nykyri

Reilu vuosi sitten uudessa kalastusasetuksessa taimenen alamitaksi määriteltiin 67 leveyspiirin eteläpuolella 60 senttiä ja pohjoispuolella 50 senttiä.

Nyt uudessa asetusluonnoksessa Maa- ja metsätalousministeriö aikoo lyödä kovat panokset piippuun, kertoo kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi

Toimittajan kysymys: – Tässä asetuksessa rauhoitetaan rasvaevällinen taimen tuona rajan eteläpuolella kokonaan?

Jouni Tammi: – Kyllä

Toimittaja: – Sitä ei saa pyytää lainkaan?

Jouni Tammi: – Se on tarkoitus.

Toimittaja: – Sillä ei ole edes alamittaa?

Kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi: – Ei, sillä ei ole alamittaa. Se on katsottu nyt tässä vaiheessa sen uhanalaisuustilanteen mukaan että on syytä jättää iso vaeltava järvitaimen niissä isoissa vesissä, joissa sitä esiintyy, rauhaan toistaiseksi.

– Tässä vaiheessa on katsottu että vaeltavien järvitaimenten kannat on eteläisessä Suomessa kaikkialla niin huonossa tilassa ainakin nämä luonnontilaiset kannata, että rasvaevällinen on syytä jättää rauhaan.

Miten käy Simojärven kultaisen taimenen?

Jos kalastusasetusesitys menee sellaisenaan läpi, tarkoittaa se melkoista mullistusta Suomen kalavesille. Pohjoisessa esimerkiksi Simojärvi, Posion Livojärvet, Kitka, Oulujärvi ja lukemattomat muut hyvät taimenvedet on siitä eteenpäin rauhoitettu. Pyytää saa vain istutuskaloja.

– Se on kova säännös siinä mielessä, että se koskee tätä luonnonkalaa, Mutta nythän asetuksessa ja lainsäädännössä on ohjenuoraksi ja tärkeimmäksi kalastusta ohjaavaksi linjaksi valittu se, että kalat merkitään.

– Eli istutetut ja kalastettavaksi tarkoitetut kalat merkitään rasvaeväleikkuulla, jolloin käytännössä ne vedet joissa tähän on jo lähdetty, niin siellä ui jo tällä hetkellä eväleikattua kalaa jota saa pyytää, maa- ja metsätalousministeriön kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi sanoo.

– Ne vedet joissa menettely ei ole ehkä vielä otettu käyttöön niin siellä tämä tulee ottaa käyttöön ja pyydettäväksi tarkoitetut kalat on sitten pyydettävissä kun ne on eväleikattuja.