Laskukiista jäi käsittelemättä Kittilässä

Kittilän kunnanhallitus jätti jälleen käsittelemättä vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen esityksiä kokouksessaan. Pöydälle jäivät asiat koskien oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran kunnalle lähettämää laskua. Laskuun liittyviä asiakirjoja on pyytänyt kunnalle kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys sekä aikakauslehti Suomen Kuvalehti.

Kuva: Sauli Antikainen / Yle

Kittilän kunnanhallitus ei maanantaina käsitellyt oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran laskua. Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten äänin 6–1. Samoin kunnanhallitus jätti pöydälle kunnanvaltuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen vaatimuksen laskuun liittyvien asiakirjojen luovuttamisesta kunnan ja kunnanhallituksen käyttöön äänin 6–1.

Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara on toimittanut Kittilän kunnalle 7.1.2015 päivätyn laskun, joka koskee kunnanhallituksen neuvontaa, kirjelmien analyysiä ja yksittäisten asioiden muistioita sekä oikeustapakoonteja. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen esityksen mukaan Pertti Eilavaaralta on pyydetty sähköpostitse, että hän toimittaisi laskussa mainitut muistiot, kirjelmät, analyysit ja muun laskuun liittyvän kirjallisen materiaalin. Eilavaara on vastannut, että hän on toimittanut aineiston kunnanhallituksen edustajalle, eikä toimita niitä enää.

Vt. kunnanjohtaja esitti nyt jo toistamiseen kunnanhallitukselle, ettei laskua maksettaisi. Vt. kunnanjohtaja katsoo, ettei laskun maksamiselle ole perusteita muun muassa siitä syystä, ettei kunnalla ole käytettävissään laskuun liittyviä asiakirjoja, vain pelkkä lasku. Myös edellisellä kerralla asia jätettiin pöydälle.

Myös lehden pyyntö asiakirjoista jätettiin pöydälle

Kunnanhallitus jätti pöydälle myös aikakauslehti Suomen Kuvalehden asiakirjapyynnön äänin 5 - 1. Suomen Kuvalehti on esittänyt 27.3.2015 Kittilän kunnanhalllitukselle asiakirjapyynnön koskien oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran Kittilän kunnanhallitukselle/puheenjohtajalle Timo Kurulalle osoitettua laskua. Suomen Kuvalehti on pyytänyt, että kaikki Pertti Eilavaaran laskussa mainitut asiakirjat, muistiot ja oikeustapakoonnit toimitettaisiin mahdollisimman pian lehden tuottajalle. Lehti on vedonnut pyynnössään viranomaisten julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999).

Kittilän kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan myös, ettei tilapäisen toimikunnan perustamiselle Kittilään ole tarvetta. Esitys on äänestetty nurin jo aiemmin.