1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Energiateollisuus: Energiamarkkinat eivät toimi

Energiateollisuus haluaa pitää sähköveron ja kaukolämmön verotuksen ennallaan. Turpeen verotason se haluaa laskea ensi vuonna kolmen vuoden takaiselle tasolle ja nostaa vastaavasti metsähakkeen tukea.

talous
Ilmajohtoja.
Vesa Moilanen / Lehtikuva

Energiateollisuus ry on esittänyt keskeiset viestinsä tulevaa hallitusohjelmaa varten.

Toimitusjohtaja Juha Naukkarisen katsauksessa halutaan edistää sähköistä liikennettä poistamalla autovero puhtailta sähköautoilta. Lisäksi sähkökayttöisten ja hybridiautojen verotusarvoa halutaan keventää työsuhdekäytössä.

Kannattavuus heikentynyt

Yleisesti Energiateollisuus haluaa kiinnittää huomion energiamarkkinoiden toimimattomuuteen. Koko toiminnan kannattavuus on Naukkarisen mukaan heikentynyt. Investointien mahdollisuudet ovat heikentyneet tai jopa kadonneet ja energiakustannukset ovat kasvaneet elinkeinoelämälle ja kotitalouksille.

Kotimainen hyvinvointi ja kilpailukyky ovat koetuksella, arvioi Energiateollisuus ry. Investoijat ja rahoittajat kokevat Naukkarisen mukaan, että energiamarkkinoilla poliittinen riski on korkea, mutta poliittiset päättäjät eivät koe näin.

Listaan epäkohtia kuuluvat myös raskaat kaavoitus-, lupa- ja valitusmenettelyt. Myöskään kotimaisia energiavaihtoehtoja ei ole arvostettu riittävästi. Naukkarinen viittaa myös kyselytutkimukseen, josta käy ilmi, että riippuvuus tuontienergiasta huolestuttaa suomalaisia. Suomesta käytettävästä sähköstä kun 15–20 prosenttia tuodaan ulkomailta, pääosin Ruotsista. Tosin raakaöljyä ja jalosteita tuodaan ylivoimaisesti eniten kaikista energiamuodoista.

Ensimmäisenä tavoitteena Energiateollisuus listaa tavoitteena oman sähköntuotantokapasiteetin riittävyyden huippukuorman aikaan. Koko sähköjärjestelmää pitäisi myös tehostaa edistämällä joustoja kysynnässä ja lisäämällä säätövoimaa.

Tukipolitiikan sijaan markkinoiden toimivuutta tulisi edistää ja käyttää eri polttoaineita vailla perusteettomia rajauksia. Sähköverkkoinvestointien rahoitus on myös turvattava, korostaa Energiateollisuus.

Turpeen verotusta alennettava

Energiateollisuuden mielestä sähkön tai kaukolämmön veroja ei saa nostaa, koska takana on "historiallisen rajut" korotukset muutaman vuoden sisällä. Kotimaisen turpeen käyttöä halutaan edistää laskemalla turpeen verotaso kolmen vuoden takaiselle tasolle ensi vuoden alusta. Metsähakkeen tukea pitäisi nostaa vastaavasti.

Hiilidioksidivero pitäisi poistaa pääsökauppaan kuuluvilta toiminnoilta. Verot ja tuet pitäsi minimoida päästökaupassa mukana olevine laitosten kohdalla. Päästökaupan vakausmekanismi pitäisi ottaa käyttöön ja vahsitaa päästökaupan asemaa ylipäätään. Verotuksen painopistettä siirretään muilta osin hiilidioksidiveron suuntaan.

Hallitusohjelmaviestissä todetaan, että Eurooppa neuvoston asettamat vuoden 2030 tavoitteet toteutetaan kustannustehokkaasti ja mahdollisimman markkinaehtoisesti.

Katsauksessa huomautetaan myös, että energiateollisuus on Suomessa pääomavaltaisin teollisuudenala, ja se on ollut suurin investoija jo vuosia. Seuraavan 15 vuoden aikana investoinnit ovat suuruusluokkaa 25–30 mrd euroa.

Kymmenen viime vuoden aikana on investoitu yli 50 sähkön- ja kaukolämmön yhteistuotantolaitokseen, noin 300 lämpökeskukseen ja rakenteilla olevaan ydinvoimalaan. Lisäksi tuulivoiman investoinnit ovat käynnistyneet, Naukkarinen ynnää viestissään hallitusohjelmaa varten.

Lue seuraavaksi