"Jokaisen peruskoululaisen pitäisi tutustua ohjelmointiin" – Näin yrittäjät uudistaisivat opetussuunnitelmaa

Yrittäjien näkökulmasta uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa olisi hyvä keskittyä muun muassa oppilaiden luovuuden tukemiseen, turvalliseen kouluympäristöön sekä projektiluonteisuuteen.

Kotimaa
Koodausta tabletilla.
Koodausta tabletilla.Jenny Huttunen / Yle

Uudet opetussuunnitelman perusteet tulevat voimaan alakoulussa lukukaudella 2016–2017 ja yläkoulussa viimeistään vuoteen 2019 mennessä. Parhaillaan opetussuunnitelman perusteita laaditaan paikallisesti eri puolilla Suomea.

Kaksi kainuulaista yrittäjää näkee perusopetuksen opetussuunnitelmaan hyvinä lisinä melko erilaisia asioita. Pitkän linjan yrittäjä ja Voicenger Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Laatikainen nostaa esille luovuuden ja ohjelmoinnin, Angry Birds Activity Park Vuokatin toimitusjohtaja Taneli Sutinen puolestaan opetuksen henkilökohtaisuuden, turvallisen kouluympäristön ja kokonaisuuksien opettamisen.

– Lähtisin siitä, että sosiaalisia taitoja tarvitaan aina, ja oppilaita pitäisi rohkaista luovuuteen niin, että jokaisesta löydettäisiin se luova puoli. Se on sellainen asia, mitä robotit eivät pysty korvaamaan. Opin Valtavalossa, mitä robotit tekevät tälle yhteiskunnalle. Tosi moni työpaikka tulee häviämään täältä, Laatikainen toteaa.

Laatikainen muuttaisi esimerkiksi matematiikan opiskelua siten, että osa tunneista annettaisiin ohjelmoinnille.

– Jo peruskoulussa minusta mennään kohtuullisen pitkälle matematiikassa, puhumattakaan lukiosta. Selkeästi osan tunneista voisi siirtää vaikka esimerkiksi ohjelmoinnille, koska minusta jokaisen peruskoululaisen pitäisi tutustua ohjelmointiin. Se on se juttu, millä tulevaisuudessa kaikki toimii, se olisi hyvä ottaa matematiikan rinnalle.

– Kaikki tulee toimimaan automaattisesti. Ihmiset ovat operaattoreita, robotteja ei kannata päästää ohjelmoimaan robotteja, koska silloin voi käydä kehnosti. Steve Jobs on joskus sanonut, että ohjelmointi opettaa ajattelemaan. Siinä kehittyy looginen ajattelu, mistä on apua kaikkeen, lisää Laatikainen.

Turvallisessa ympäristössä kokonaisuuksien oppimista

Taneli Sutisen näkökulma siihen, mitä yrittäjän näkökulmasta opetussuunnitelmaan kannattaisi ottaa, on erilainen kuin Tuomas Laatikaisen.

Steve Jobs on joskus sanonut, että ohjelmointi opettaa ajattelemaan. Siinä kehittyy looginen ajattelu, mistä on apua kaikkeen.

Tuomas Laatikainen

– Mielestäni on tärkeää, että opetus olisi henkilökohtaista niin pitkälle kuin mahdollista. Tunnistettaisiin niitä osaamisalueita ja kiinnostuksen kohteita, mitä oppilaalla on ja autettaisiin niissä, missä tarvitaan kehittymistä. Tärkeää olisi myös, että opiskeluympäristö ja -ilmapiiri ovat turvallisia. Olen kokenut, että turvallisessa ryhmässä ihminen oppii parhaiten. Opetussuunnitelmassakin tulisi huomioida, miten saadaan työrauha ja koulurauha aikaiseksi.

– Lisäksi näkisin, että muuttuvassa maailmassa olisi tärkeää, jos opiskelukin olisi sellaista, missä yhdisteltäisiin erilaisia kokonaisuuksia, ja lapset ja nuoret oppisivat itse etsimään tietoa. He ovat valmiiksi aika eteviä käyttämään vaikkapa tietokonetta. Tuotaisiin projektiluonteisuutta ihan jo perusopetukseen. Tämä auttaisi varmasti nykypäivän elämässä sijoittumisessa työelämään ja erilaisiin työtehtäviin ja toisi yrittäjämäistä työskentelyasennetta.

Oppilas työskentelee iPadilla.
Sanna Kähkönen / Yle

Taneli Sutinen myös mainitsee, että perusopetukseen olisi hyvä löytää sellaisia elementtejä, joilla voidaan tuoda niitä asioita esille, mistä nuori on kiinnostunut, ja sitä kautta lisätä hänen intoaan oppimiseen.

– Näin lopputulos on aina parempi. Nostaisin esimerkkinä liikuntatunnit. Olemme huomanneet, että tällaisessa aktiviteettipuistossa nekin nuoret, jotka eivät ole liikunnallisesti aktiivisia tai eivät pidä liikunnasta, ovat innostuneet liikkumaan. Opettajilta on tullutkin hyvää palautetta siitä, että on tällaisia paikkoja, jotka kannustavat erilaisia nuoria liikkumaan. Ja ei tarvitse välttämättä olla lahjakas liikunnassa, vaan tekemistä löytyy monen tasoiselle liikkujalle.

Yläkoulun työharjoittelua voisi lisätä

Kajaanissa järjestetään keskiviikkoiltana perusopetuksen opetussuunnitelmatyön yrittäjyys- ja teknologiailta, jossa muun muassa Tuomas Laatikainen ja Taneli Sutinen pitävät kommenttipuheenvuorot. Kajaanin sivistystoimialan johtaja Mikko Saari pitää tärkeänä, että yrittäjyydenkin näkökulma otetaan mukaan opetussuunnitelmatyöhön.

Lähtisin siitä, että sosiaalisia taitoja tarvitaan aina ja oppilaita pitäisi rohkaista luovuuteen, että jokaisesta löydettäisiin se luova puoli.

Tuomas Laatikainen

– Tulevassa opetussuunnitelmassa yrittäjyyttä on painotettu. Ilmiöpainotteisessa opetuksessa tärkeinä teemoina ovat juuri elinkeinoelämä ja työelämä.

Yhtenä asiana molemmat yrittäjät mainitsevat yläkoulussa tapahtuvan työharjoittelun. Sekä Laatikaisen että Sutisen mielestä työharjoittelun määrää voisi lisätä.

– Olen ehdottomasti sitä mieltä, että kun oppilas pääsee oikeaan työelämäympäristöön kokeilemaan, se opettaa kaikista parhaiten ja antaa ymmärrystä siihen, millaiset työtehtävät voisivat tulevaisuudessa kiinnostaa. Jos TET-harjoittelua lisätään, se on erittäin hyvä asia. Lisäksi olisi hyvä, jos pystyttäisiin käyttämään resursseja siihen, että työnantajia tai harjoittelupaikan ohjaajia voitaisiin valmentaa siihen millä tavalla nuoria voisi kasvattaa harjoittelupaikassa ja millaisia työtehtäviä heille voi antaa. Näin lopputuloksesta tulisi parempi, Sutinen mainitsee.

Laatikainen muistelee omaa työharjoitteluaan seiskaluokkalaisena UPM:llä. Siellä häntä kierrätettiin lähes kaikissa paikoissa, minkä Laatikainen koki hienona juttuna.

– Itselläni on sellainen kuva, että moni seiskaluokkalainen päätyy kahvinkeittäjäksi. Yhteistyötä yritysten kanssa pitäisi tiivistää, jotta yritykset näkisivät yhteiskunnallisena tehtävänä näyttää nuorille mahdollisimman laaja-alaisesti yrityksen toimintaa.

Yleissivistys ja perustaidot tärkeimmät opit peruskoulusta

Jo jonkin aikaa sitten itse peruskoulun käynyt Taneli Sutinen katsoo, että hänen yrittäjänuraansa on eniten edesauttanut koulusta saatu yleissivistys.

Tuotaisiin projektiluonteisuutta ihan jo perusopetukseen.

Taneli Sutinen

– Peruskoulussa sain paljon yleissivistystä ja tiettyjen perusasioiden hallintaa, myöhemmässä vaiheessa tekemällä oppiminen on opettanut kaikista eniten.

Perustaidot ovat myös Tuomas Laatikaisen tärkein oppi peruskouluajoilta.

– Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen, matematiikan perusteet – kaikista aineista ne perusteet. Näkisinkin, että peruskoulussa tärkeintä on se, että saa maistiaisen kaikesta. Sitten sitä, mistä innostuu, pääsee syventämään.