Pääekonomisti Jukka Palokangas: Julkiselta sektorilta pitää leikata 10–15 miljardia euroa!

Teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas laskee, että vientituloja puuttuu tällä hetkellä noin 30 miljardia euroa vuodessa, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista. Palokangas vaatii julkiselle sektorille 10–15 miljardin euron leikkauksia usean vuoden konkreettisella ohjelmalla.

talous
Jukka Palokangas

Teknologiateollisuus edustaa noin puolta Suomen teollisuuden tuotannosta, viennistä ja henkilöstöstä. Ala työllistää Suomessa noin 280 000 ihmistä.

Pääekonomisti Jukka Palokankaan mielestä Suomen taloustilanne on vaikeampi kuin 90-luvun laman aikana. Viimeisen kuuden vuoden aikana tilanne on pahentunut kaiken aikaa. Vuoden 2008 jälkeen teollisuudesta on hävinnyt 100 000 työpaikkaa.

– Viennin romahdus on ainutlaatuinen Suomen taloushistoriassa. Kuudessa vuodessa vientiteollisuuden tuotantokapasiteetista on sulanut viidennes. Samalla yritysten kannattavuus, tuottavuus ja investoinnit ovat suorastaan romahtaneet.

– Suomi ei myöskään houkuttele ulkomaisia investointeja verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Viroon. Ruotsissa investoinnit ovat tällä hetkellä kaikkiaan 40 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2000. Virossa kasvua on yli 100 %. Suomessa kasvua ei ole lainkaan, toteaa Palokangas.

Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa.
Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa.Teknologiateollisuus ry

Miljardileikkaukset

Valtion ja kuntien velkamäärän kasvu vuoden 2008 jälkeen johtuu ennen kaikkea viennin romahtamisesta. Tällä hetkellä Suomi lukeutuu talouden kehityksessä EU-maiden heikoimmin kehittyneisiin maihin

Pääekonomisti Palokangas laskee, että vientituloja puuttuu tällä hetkellä noin 30 miljardia euroa vuodessa, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista. Tämä tarkoittaa, että vientituloja tulisi olla 40 prosenttia nykyistä enemmän.

– Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on noussut lyhyessä ajassa 48 prosentista 58 prosenttiin. Tämä on vakava ongelma.

– Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen vuoden 2008 tasolle edellyttää 10–15 miljardin euron menoleikkauksia. Tämäkään leikkaustarve ei välttämättä riitä, kun ottaa huomioon viimeaikaisen kokonaisveroasteen nousun ja sen aiheuttamat haitat kilpailukyvylle ja talouskasvulle, sanoo Palokangas.

Työelämän täysremontti

Palokankaan mielestä Suomea ei saada nousuun ilman kahta asiaa. Yritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit on saatava tuntuvaan kasvuun. Myös työelämää koskevaa lainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia on uudistettava radikaalisti.

– Viime vuosina verorasitus on kiristynyt Suomessa 4 miljardilla eurolla. Suomi on noussut maailman kireimmän verotuksen maaksi. Nämä veronkiristykset on palautettava yrityksille ja kotitalouksille viipymättä uudistamalla yritysverojärjestelmää sekä keventämällä ansiotuloverotusta.

– Työelämälainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia on uudistettava olennaisesti. Jokaisella yrityksellä ja työpaikalla tulee olla mahdollisuus sopia vapaammin työajoista sekä palkantarkistuksista. Jos näihin ehdotuksiin ei tartuta nopeasti, puheet 2 %:n talouskasvun aikaansaamisesta ovat pelkkää utopiaa, sanoo Palokangas.

Mallia Virosta

Pääekonomisti Jukka Palokangas peräänkuuluttaa Suomeen Viron yritysverojärjestelmän kaltaisia kannusteita. Jos yritys investoi tai vahvistaa tasettaan, voittoa verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun se maksetaan omistajille.

– Viron malli kannustaisi myös globaaleja yrityksiä kotiuttamaan voittojaan Suomeen, kun nykyisellään laillinen verosuunnittelu ei kannusta tähän. Nykytilanteessa Suomen verottaja suorastaan karkottaa yrityksiä siirtämään voittojaan ulkomaille. Strategia on katastrofaalinen.

– Vientiteollisuuden, pk-yritysten ja yrittäjien näkemyksiä verotuksesta sekä työmarkkinoiden uudistamisesta ei ole otettu vakavasti. Hallitukset ovat käyttäneet päätöksenteossaan vääriä neuvoja ja tulokset ovat sen mukaiset.

– On suuri vaara, että myös tuleva hallitus tukeutuu vääriin tietoihin ja neuvoihin eikä aikaansaa minkäänlaista kasvua Suomeen, sanoo pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuudesta.

Suomen huippujohtajat esittävät tänään toivelistansa neljän suurimman puolueen puheenjohtajille Ajankohtaisessa kakkosessa kello 21.