1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Uusi sosiaalihuoltolaki voimaan

Lain tarkoituksena on lisätä matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille sekä taata tuen tarpeessa oleville mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki.

Uusi sosiaalihuoltolaki astuu tänään voimaan. Lain tarkoituksena on lisätä matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille sekä taata tuen tarpeessa oleville mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki.

Lisäksi sosiaalihuollon asiakkailla on muun muassa oikeus saada arvio palvelutarpeestaan ja nimetty omatyöntekijä.

Laki tulee voimaan vaiheittain, joten lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lakimuutokset toteutuvat vasta ensi vuoden alussa.

Lakiin sisältyy myös lapsiperheiden kotipalvelua koskeva osuus, mutta niitä säännöksiä on sovellettu jo vuoden alusta.

Lapsiperheillä on oikeus saada kunnalta apua omaan arkeensa ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Sosiaalihuoltolainuudistuksen kustannukset ovat arvioilta 32 miljoonaa euroa vuodessa.