Kaivosyhtiö yrittää turvata viitasammakoiden elinolot – "Olemme oppineet muiden virheistä"

Kaivosyhtiö Keliber on aloittanut työt maakotkien ja viitasammakoiden turvaamiseksi Keski-Pohjanmaan louhosalueella. Maakotkille on rakennettu pesiä ja viitasammakoille lammikoita. Toimien odotetaan antavan uutta tietoa viitasammakoiden suojelusta.

luonto
Sammakko vedessä
Raine Martikainen

Keliberin tulevilla louhosalueilla sijaitsee maakotkan reviiri ja elää viitasammakoita. Kaivosyhtiö on rakentanut Vionnevalle maakotkille kaksi uutta pesää ja ruokkii niitä pesien luona. Tarkoitus on siirtää maakotkien reviirin painopistettä kauemmas louhoksesta.

– Lainsäädännöstä tulee suora vaatimus, ettemme saa häiritä maakotkaa tai viitasammakkoa. Yksi maakotkan pesä on ollut aika lähellä kahta meidän esiintymäämme. Ruokinnalla olemme yrittäneet parantaa pesinnän onnistumismahdollisuuksia. Kotkiin emme koske, on ihan kotkaparista kiinni, missä ne haluavat olla, Keliberin ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski kertoo.

Voisiko sanoa, että me olemme oppineet muiden virheistä ja hoidamme tämän asian nyt heti.

Viitasammakoille on tehty Syväjärvelle kolme lammikkoa litiumlouhosalueen läheisyyteen, koska Keliber joutuu työturvallisuussyistä kuivaamaan kaksi sammakoiden aiemmin käyttämistä lammikoista.

– Teemme sammakoille uusia lammikoita, joissa ne pystyvät lisääntymään ja mahdollisesti myös talvehtimaan. Pyrimme tässäkin siihen, että sammakot siirtyisivät uudelle alueelle itse.

Uutta tietoa viitasammakoiden suojelusta

Keliber on hankkinut asiantuntijoita avukseen suojelutoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Varsinkin viitasammakon suojelumahdollisuuksista odotetaan uutta tietoa, jota voisi tulevaisuudessa käyttää valtakunnallisesti.

– Viitasammakon suojeleminen on noussut Suomessa esille viime vuosina. Sellaisia käytäntöjä ja malleja, joilla sammakko pärjäisi louhoksen viereisellä alueella, ei ole Suomessa tehty. Me olemme ensimmäisten joukossa tämän asian tutkimisessa. Etsimme kauan asiantuntijoita, jotka voisivat auttaa tässä.

Kuvassa on kaksi maakotkaa syömässä.
Keliber Oy

Wiikinkoski muistuttaa, että ympäristö ja luonnonsuojelu ovat nykyään tärkeä osa kaivostoimintaa.

– Voisiko sanoa, että me olemme oppineet muiden virheistä ja hoidamme tämän asian nyt heti.

Wiikinkoski arvioi kaivosyhtiön käyttävän tänä vuonna suojelutoimiin noin 100 000 euroa. Lisäkuluja tuottaa pari vuotta kestävä seuranta, jolla nähdään, tuottavatko asiantuntijoiden kehittämät toimet tulosta.