Rikkaimpien kotitalouksien varallisuus kasvanut eniten

Rikkaimpien kotitalouksien osuus kotitalouksien yhteenlasketusta varallisuudesta on kasvanut selvästi vuoden 1994 jälkeen. Puolet kotitalouksista omistaa vain seitsemän prosenttia kotitalouksien nettovaroista.

talous

Kotitalouksien nettovarallisuus on kasvanut kuluneen kuuden vuoden aikana.

Tilastokeskuksen lukujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli vuoden 2013 lopussa 110 000 euroa. Luku selviää vuoden 2013 varallisuustutkimuksesta.

Reaalisesti kotitalouksien varallisuus kasvoi vuoden 2009 vastaavan tutkimuksen ajalta 4,7 prosenttia.

Tilasto kertoo myös sen, että varakkaimpia ovat 65-74-vuotiaat. Lisäksi neljännes kotitalouksista hallitsee yli 252 000 euron varallisuutta ja neljäsosa korkeintaan 10 000 euron varallisuutta.

Varakkain kymmenesosa omisti kotitalouksien nettovarallisuudesta vuonna 2013 noin 45 prosenttia. Nettovarallisuudesta noin seitsemän prosenttia oli viiden vähävaraisimman kymmenyksen hallussa eli puolella kotitalouksista.

Vuoteen 1994 verrattuna rikkaimman kymmenyksen osuus varallisuudesta on kasvanut noin kuusi prosenttiyksikköä.

Varallisuustutkimuksessa kotitalouksien nettovarallisuus lasketaan vähentämällä velat reaali- ja rahoitusvarallisuudesta. Lukujen perusteella kotitalouksien velkaantumisen kasvu suhteessa varallisuuteen on ollut maltillista. Vuonna 2013 velkojen suhde varoihin oli velallisilla kotitalouksilla keskimäärin 35 prosenttia, vuonna 2009 luku oli 34 prosenttia ja vuonna 1998 tasan 30 prosenttia.

Mediaani on järjestetyn aineiston keskimmäinen luku.