Lipponen arktisessa selvityksessä: Taloudellinen hyöty kuuluu myös alkuperäiskansoille

Elinkeinoelämän keskusliiton arktisen selvityksen tehnyt Paavo Lipponen toteaa raportissaan, että taloudellinen hyöty kuuluu myös alkuperäiskansoille. Lipposella on suosituksia myös ILO-sopimuksen suhteen.

Sápmi
Paavo Lipponen
Paavo Lipponen.Jukka Lintinen / Yle

Elinkeinoelämän keskusliiton tilaamassa ja Paavo Lipposen tekemässä arktisessa selvityksessä on myös alkuperäiskansoja koskevia suosituksia.

– Alkuperäiskansat on huomioitava ja taloudellinen hyöty kuuluu myös niille, suosituksissa todetaan.

Lipponen: Alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus tunnustetaan entistä selkeämmin

Paavo Lipponen huomautta selvityksessään, että arktisen alueen alkuperäiskansojen taloudelliset ja kulttuuriset oikeudet sekä itsemääräämisoikeus tunnustetaan entistä selkeämmin niin alueen valtioissa kuin kansainvälisessä yhteisössä.

– Tämä vaikuttaa liiketoiminnan suunnitteluun etenkin kaivannaisteollisuudessa ja infrastruktuurihankkeissa.

– Saamelaisväestön ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet arktisissa ja pohjoisen kysymyksissä on turvattava.

"ILO:n sopimusta numero 169 ja sen käsittelyä on seurattava"

Paavo Lipponen kehottaa seuraamaan ILO 169 -sopimuksen käsittelyä ja pohjoismaista saamelaissopimusta.

– EK:n tulee seurata näitä tapahtumia niin kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa kuin ILO:ssa sekä kansallisella tasolla huomioiden, mikä on niiden vaikutus arktisen alueen politiikkaan ja investointeihin.

Paavo Lipposen selvitys Pohjoinen tahtotila: Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun julkistettiin maanantaina. Koko raportin (siirryt toiseen palveluun) voi lukea EK:n nettisivuilta.

Paavo Lipponen on Suomen entinen pääministeri. Saamelaiset ovat Suomen perustuslaissa tunnustettu alkuperäiskansa.