Jättitehtaalle miljoonien energiatuet

Metsä Groupin biotuotetehtaan energiatuesta on päätetty. Hallitus on sitoutunut 32 miljoonan euron tukeen. Tehdasinvestointipäätöstä odotetaan lähiaikoina.

talous
Metsä Fibren Äänekosken nykyinen sellutehdas. Kuvattu syyskuussa 2014.
Isto Janhunen / Yle

Hallituksen raha-asianvaliokunta on päättänyt sitoumuksesta Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan energiatukeen.

Sitoumuksen määrä kohosi aiemmin kaavaillusta 29 miljoonasta eurosta 32 miljoonaan euroon.

Metsä Fibre haki energiatukea Äänekosken biotuotetehtaan energiakonsepteihin.

Kokonaistukimäärän noston perusteeksi hallitus katsoi teknologian uutuusarvon.

Valtion budjetissa energiatuelle on varattu kaikkiaan 35 miljoonaa euroa, jota täydennettiin helmikuun lisätalousarviossa 30 miljoonalla.

Työministeri Lauri Ihalainen toteaa, että Äänekosken biolaitoksen tuki edistää työllisyyttä ja kestävää kehitystä.

– Valtion tehtävänä ei ole valita menestyviä yrityksiä, vaan tarjota menestymisen mahdollisuudet ja tuki teollisuuden uudistumiseen, sanoo Ihalainen.

Tavoitteena energiatehokas sellutehdas

Metsä Fibren mukaan tuki mahdollistaa korkeariskisen energiateknologian valinnan muun muassa biotuotetehtaan soodakattilan ja meesauunin laiteratkaisuissa.

Biotuotetehtaasta voidaan näin rakentaa maailman energiatehokkain sellutehdas, joka ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Tavoitteena on, että kaikki tehtaan tarvitsema energia tuotettaisiin uusiutuvista energialähteistä ja että tehtaan energiatehokkuus olisi mahdollisimman korkea.

Biotuotetehtaan sähköenergian omavaraisuusaste nousee noin 240 prosenttiin – sähköä tuotetaan 2,4-kertaisesti omaan kulutukseen nähden. Tehdas tuottaa sähköä 1,8 terawattituntia vuodessa, mikä vastaa 2,5 prosenttia Suomen koko sähköntuotannosta.

Tehtaan tuottama uusiutuva energian määrä on poikkeuksellisen korkea ja olisi merkittävä lisä Suomelle vuodelle 2020 asetetun uusiutuvan energian tavoitteen kannalta.

Maailmanluokan mittakaava

Äänekoskelle kaavailtu biotuotetehdas on toteutuessaan Suomen historian suurin metsäteollisuuden investointi. Uusi tehdas on tulossa Metsä Fibren nykyisen Äänekosken sellutehtaan alueelle.

Hankkeen arvoksi on arvioitu 1,1 miljardia euroa ja sen rakennusaikaiset vaikutukset olisivat noin 6 000 henkilötyövuotta. Metsä Fibre on kaavaillut hankkivansa noin 70 prosenttia laitoksen laitteista ja koneista kotimaasta.

Tehdas käyttäisi vuosittain raaka-aineena noin 4,5 miljoonaa kuutiota havupuuta ja kaksi miljoonaa kuutiota koivua. Se tuottaisi vuodessa noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua ja olisi valmistuessaan maailman suurin havupuusellutehdas.

Rakennustöiden on kaavailtu alkavan kesällä. Laitoksen tuotannon olisi tarkoitus käynnistyä syksyllä 2017.

Tehtaan suunnittelu alkoi vuoden 2013 alussa.