Maatalouslomittajien työt vähenee

Läntisen Saimaan alueella maaatalouslomituksia hoitava Savitaipaleen kunta irtisanoo seitsemän lomittajaa, koska lomittajien tarve on vähentymyt maatilojen vähenemisen myötä.

Lomasijaisuus
Heli ja Vesa Parvisen navetta Parikkalassa, lypsyrobotti, lehmä
YLE/Etelä-Karjala

Savitaipale irtisanoo seitsemän maatalouslomittajaa. Vähentämistarve johtuu töiden vähenemisestä. Lomittajia käyttävien maatilojen määrä on laskenut selkeästi viime vuosina Etelä-Karjalassa.

Vuonna 2011 maatiloja oli vielä 401, kun tänä vuonna niitä on jo reilusti alle 300.

Jäljelle jäävillä lomittajilla työt jatkuvat normaalisti. Joidenkin kohdalla saattaa tulla mietittäväksi lisäkoulutus ja uusiin tehtäviin perehdyttäminen etenkin konetöiden ja navetta atk:n käytössä.

Savitaipaleella on tällä hetkellä 59 lomittajaa, jotka hoitavat myös lähikuntien ja Lappeenrannan kaupungin lomitukset.