MM-ralli jatkaa Jyväskylän ytimessä Harjulla – kaupungille vain kaksi huomautusta

Vuosi sitten paluun Suomen MM-rallin reittiin tehnyt Harjun erikoiskoe on saanut viralliset luvat myös tälle vuodelle. Jyväskylän kaupunginhallitus myönsi AKK Sports Oy:lle luvan kisata keskellä kaupunkia Harjulla torstaina ja perjantaina 30.-31. heinäkuuta.  Erikoiskokeen takia katuja ja alueita suljetaan kisapäivinä.

urheilu
Jari-Matti Latvala
Tomi Hänninen

Tieliikenneasetuksen mukaan nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka myöntää asemakaava-alueilla kunnanhallitus. Muutoin luvan myöntää poliisilaitos, jonka ajoreitti pääosin sijaitsee. Ennen luvan myöntämistä on kuultava tienpitäjää, joka Jyväskylässä on kaupunkirakenteen toimialaan kuuluva liikenne- ja viheralueiden palvelualue.

Päätöksessään kaupunginhallitus toteaa, että sulkeminen voidaan liikenteenohjauslaitteiden ja –ohjaajien avulla tehdä niin, että se ei aiheuta suuria häiriöitä. Joukkoliikenne toimii lähes normaalisti pienin reittimuutoksin, pelastusajoneuvojen liikkuminen turvataan ja kiinteistöjen liikenne ohjataan tarvittaessa myös suljettuja katuja pitkin.

Harjun alueen erityiset luontoarvot eivät estä tapahtuman järjestämistä esitetyn mukaisesti. Poliisilla ja pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa järjestelyistä.

Neste Oil Rallin kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen (vas.) ja apulaiskilpailunjohtaja Kari Nuutinen Vesilinnan edustalla Harjulla.
Harjun maamerkin, Vesilinnan edustalla Kari Nuutinen (vas.) ja Kai Tarkiainen kilpailunjohtajistosta.Arvo Vuorela / Yle

Kaksi huomautusta

Kaupunki lähetti sulkuaikojen piiriin tuleville kiinteistöille kirjeen, jossa kerrottiin liikennejärjestelyjen muutoksista Harjun erikoiskokeiden aikana. Määräaikaan mennessä saapui kaksi huomautusta.

Sakari Suutarisen mukaan katuverkon tilapäinenkin sulkeminen aiheuttaa samaan tapaan haittaa ja menetyksiä kuin sähkö- tai vesijohtoverkoston lamauttaminen. Suutarinen kritisoi myös tapahtuman synkkää onnettomuushistoriaa, puutteellisia turvatoimia, kehnoa vakuutusturvaa ja korvausten puuttumista.

Kaupunki toteaa vastauksessaan, että erikoiskokeet aiheuttavat alueen asukkaille jossain määrin haittaa. Haitta on kuitenkin tilapäistä ja verrattain lyhytaikaista. Erikoiskoe järjestetään liikennekäyttöön varatuilla katualueilla sekä Harjulla. Harju on ihmisten oleskeluun tarkoitettua rakennettua puistoa, joten sen käyttäminen kilpailu- ja katselualueena on alueen käyttötarkoituksen mukaista.

Turvallisuus ennen kaikkea

Harjun erikoiskokeella tapahtui vuonna 1996 yhden katsojan kuolemaan ja useiden loukkaantumiseen johtanut ulosajo. Kaupungin mukaan tästä huolimatta turvallisuushistoriaa ei voida pitää erityisen synkkänä, koska erikoiskoe on ajettu kymmeniä kertoja. Onnettomuuden jälkeen nopeuksia on alennettu hidastemutkia rakentamalla. Muutenkin turvajärjestelyjä kehitetään jatkuvasti saatujen kokemusten perusteella.

Kilpailujärjestelyistä ja turvallisuudesta vastaa AKK Sports Oy. Mahdollisesti aiheutuvat vahingot korvataan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lähtökohtana on täyden korvauksen periaate.

Vesilinnassa toimivat Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja Keski-Suomen luontomuseo ovat huolissaan museon henkilökunnan ja asiakkaiden pääsystä museoon sen aukioloaikana. Kaupunki välittää huomautuksen liikennesuunnittelijoille ja AKK Sports Oy:lle, jotta museoiden toiveet voidaan ottaa huomioon kilpailujärjestelyissä.

MM-ralli sulkee katuja pariksi päiväksi heinäkuun lopulla Jyväskylässä.
MM-ralli sulkee katuja pariksi päiväksi heinäkuun lopulla Jyväskylässä.Jyväskylän kaupunki
Katuja suljetaan myös torstai- ja perjantai-iltojen erikoiskokeiden välillä.
Katuja suljetaan myös torstai- ja perjantai-iltojen erikoiskokeiden välillä.Jyväskylän kaupunki