Menehtynyt koira saattaa tulevaisuudessa päästä haudan lepoon Kittilässä

Kittilän tekninen johtaja Lauri Kurula kertoo suunnitelmista, joiden mukaan pieneläinhautausmaa voitaisiin ottaa käyttöön jo ensi kesänä, viimeistään syksyllä.

Kittilä
Pieneläineten hautausmaa uurnalehto
YLE Lappi

Hautausmaalle on osoitettu aluevaraus Kittilän teollisuusalueen vireillä olevaan asemakaavaan. Hautausmaa tulisi Kittilän kirkonkylän läheisyyteen. Tarkempi paikka on Kittilän kirkonkylältä Ylläsjärventietä noin kilometri.

Teknisen johtajan Lauri Kurulan mukaan kittiläläiset ovat aiempina vuosina vieneet pienelämiä haudattavaksi Muonioon. Kurulan mukaan pari vuotta sitten Muoniosta tuli tieto, että ainakaan ulkopaikkakuntalaisten lemmikkejä enää mahdu pieneläinhautausmaalle. Kittilässä toimiva kennelliitto otti yhteyttä kuntapäättäjiin ja asia oman pieneläinhautausmaan perustamisesta Kittilässä pantiin vireille. Lemmikkieläinten hautausmaalle on jo myönnetty 12 000 euron määräraha.

Tekninen lautakunta käsittelee asiaa torstaina. Lautakunta esittää, että perustettavan lemmikkieläinhautausmaan hautaustoiminnanharjoittajaksi valittaisiin Ounasjokilaakson Kennelkerho ry. Esityksen mukaan kunta vastaisi tulevan hautausmaa-alueen rakenteiden kunnossapidosta puistojen ja yleisten alueiden ylläpitomäärärahoilla. Esityksen mukaan hautapaikasta perittäväksi maksuksi tulisi 50 €, mikä kattaisi hautapaikan hallintaoikeuden enintään kymmenen vuoden ajalle.

Lauri Kurulan mukaan hautausmaa olisi tarkoitettu koirille, kissoille ja tätä pienemmille eläimille. Vaikka alueen kaava on vielä ehdotusvaiheessa, pitää tekninen johtaja mahdollisena, että hautausmaa saataisiin käyttöön jo ensi kesänä tai viimeistään syksyllä. Se riippuu Kurulan mukaan siitä, jos kaavan ehdotusvaiheessa ei nähdä esteitä lemmikkieläinhautausmaan käyttöönotolle.

Asia on etenemässä teknisestä lautakunnasta kunnanhallitukselle.