Omavaraisuus kasvaa - sähköä ja lämpöä riittää muillekin

Äänekosken nykyinen sellutehdas on sangen omavarainen. Omavaraisuus bioenergian tuotannossa on liki 130 prosenttia. Sähköä tehdas myy 80 gigawattituntia vuodessa. Uusi tehdas tuottaa sähköä 1 400 gigawattituntia. Eli reilusti yli oman ja koko Äänekosken kaupungin tarpeen.

Kotimaa
Nykyinen sellutehdas puretaan uuden tehtaan käynnistyttyä.
Sellutehdas Äänekoskella.Arvo Vuorela / Yle

Höyryä nykyinen tehdas myy noin 8 000 omakotitalon lämpöenergiatarpeen verran ja tuottaapa Äänekosken toinen tunnettu tehdas eli Valio Aura-juustonsa sellutehtaan höyryvoimalla.

Sellun energialähde on pääasiassa puun liima-aine eli ligniini, jota saadaan sellunkeiton ohessa. Runsaasti energiaa irtoaa myös puun kuoresta. Nykyinen tehdas tuottaa kuoresta 500 megawattituntia vuodessa.

Sähköä puolikkaan ydinvoimalan verran

Uusi tehdas on varsin omavarainen sähkön suhteen. Se tuottaa sähköä 2,4 kertaa oman kulutuksen verran. Tehdas tuottaa sähköä 1,8 terawattituntia vuodessa. Se on 2,5 prosenttia koko Suomen vuotuisesta sähköstä.

Biotuotetehtaan tuottama sähkömäärä on noin puolet yhden Loviisan ydinvoimalaitoksen tuotantomäärästä. Valtakunnan verkkoon tehdas aikoo myydä sähköä 1,05 terawattituntia vuodessa.

Äänekosken tehdas tulee tukemaan merkittävästi myös Suomen uusituvan energian tavoitteita. Vuoteen 2020 mennessä Suomi tähtää siihen, että 38 prosenttia energian käytöstä olisi uusiutuvaa energiaa. Metsä Fibren toimitusjohtaja Esa Hämälä on kertonut, että Äänekosken uusi tehdas yksistään nostaa Suomen osuutta kahdella prosentilla.

Moderni biotuotetehdas lukuina

 • Investoinnin arvo 1,2 miljardia euroa
 • Metsä Groupin omarahoitus 40 prosenttia
 • Summasta 60 prosenttia hupenee päälaitteistojen hankintaan
 • Päälaitteiden kotimaisuusaste on 70 prosenttia
 • Rakentamiseen menee 25 prosenttia
 • Tehdas sai valtion investointitukea 32,1 miljoonaa auroa
 • Rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on 6 000 henkilötyövuotta
 • Toimiva tehdas työllistää noin 200 henkilöä eli saman verran kuin nykyinen
 • Koko tehtaan arvoketjuun tulee yli 2 500 työpaikkaa (uusia on 1 500)
 • Tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa (nykyinen tehdas 0,5 miljoonaa tonnia)
 • Tuotannosta 800 000 tonnia on havusellua ja 500 000 tonnia lehtipuusellua
 • Kuluttaa puuta vuodessa 6, 5 miljoonaa kuutioita (nykyinen 2,4 miljoonaa kuutioita)
 • Tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa neljällä miljoonalla kuutiometrillä (10 % vuodessa)
 • Tehdas lisää Suomen viennin vuosiarvoa 0,5 miljardilla eurolla
 • Tehtaan käyttöiäksi arvioidaan 30-35 vuotta
 • Sähkön omavaraisuusaste 240 prosenttia (2,4 kertaa oman kulutuksen verran)
 • Tuottaa sähköä 1,8 terawattituntia vuodessa
 • Tuottaa 2,5 prosenttia koko Suomen sähköstä (2013 koko Suomi 68,3 TWh)
 • Biotuotetehdas tuottaa sähköä noin puolet yhden Loviisan ydinvoimalaitoksen tuotantomäärästä
 • Myy sähköä valtakunnan verkkoon 1,05 TWh vuodessa
 • Kaukolämpöä ja höyryä 7 000 gigawattituntia (myyntiin 640 GWh/a)
 • Kiinteitä polttoaineita eli puuenergiaa tehdas tuottaa 1 200 GWh/a (myyntiin 800 GWh/a)