Vastavalmistuneet korkeakouluopiskelijat työllistyvät aiempaa paremmin

Opiskelu kannattaa, vaikka lähes 50 000 akateemisesti koulutettua on tälläkin hetkellä työttömänä. Tilastojen mukaan korkeammin koulutetuilla on muita paremmat mahdollisuudet päästä töihin.

Kuva: Yle

Valo työttömyystunnelin päässä paistaa tällä hetkellä erityisesti vastavalmistuneille ja korkeakoulutetuille. Turun yliopiston tutkija Juha Sainio sanoo, että vastavalmistuneiden työllisyystilanne on parempi kuin pitkään aikaan. Työttömänä on vajaa 5 000 alle vuosi sitten valmistunutta.

– Vastavalmistuneiden korkeasti koulutettujen tilanne on parantunut verrattuna viime vuoden helmikuuhun, sanoo Juha Sainio.

Tähän mennessä korkeakoulusta äskettäin valmistuneet ovat työllistyneet huonommin kuin jo työuralla olleet, mutta nyt asia on kääntynyt toisin päin.

– Näyttää tosiaan siltä, että vastavalmistuneiden työllisyysmahdollisuudet ovat hieman paremmat kuin henkilöillä, joilla on työuraa jo enemmän takana, Juha Sainio sanoo.

– Tulevaisuus näyttää onko tämä tilapäinen ilmiö, vai kenties uuden nousun ensi merkkejä.

Koulutus kannattaa aina

Viime vuosina on uutisoitu taajaan siitä, että akateemisesti koulutettujen työttömyys on kasvanut. Tällä hetkellä työttömänä on ennätysmäärä eli noin 46 000 korkeakouluista valmistunutta.

Koulutus kannattaa. Mitä korkeampi koulutus, sitä pienempi työttömyysaste.

Juha Sainio

Turun yliopiston tutkijan Juha Sainion mielestä negatiivisten uutisten vuoksi on kuitenkin unohtunut se, että hyvä koulutus takaa joka tapauksessa paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla.

– Aika vähän on tullut sitä esiin, että edelleen koulutus kannattaa. Mitä korkeampi koulutus, sitä pienempi työttömyysaste, sanoo Juha Sainio.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan tohtoreista työttömänä on alle neljä prosenttia. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneistakin työttömänä on vain reilu kuusi prosenttia, kun kokonaistyöttömyysaste on vajaa kaksitoista prosenttia.

– Koulutus kannattaa myöskin siinä mielessä, että korkeasti koulutetut valtaosin saavat koulutustaan vastaavaa työtä, kertoo Sainio.

Kannattaa opiskella suoraan ammattiin

Korkeakoulutettujen työttömyyden kasvu on kohdistunut aloille, joista ei valmistuta suoraan mihinkään ammattiin. Eniten työttömiä on taideaineiden, humanististen ja luonnontieteiden opiskelijoista.

Korkeakoulutetuista maan kokonaistyöttömyysastetta huonommin ovat työllistyneet ainoastaan taideaineiden opiskelijat, joiden työttömyysaste on hieman yli kaksitoista prosenttia.

Parhaiten korkeakouluopiskelijoista työllistyvät ne, jotka valmistuvat suoraan ammattiin.

– Esimerkiksi lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, logopedit ovat työllistyneet erittäin hyvin, luettelee Juha Sainio.