Lausannessa saneltiin Iranille tiukat ehdot, mutta luvattiin myös purkaa pakotteet

Iranin ydinlaitoksien sentrifugeja vähennetään, jalostustehoa heikennetään ja käytetty polttoaine viedään pois maasta.

Ulkomaat
Tarkastajia uraanirikastamossa
Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajat Iranin uraanirikastamossa Natanzissa 20.1.2014. EPA/KAZEM GHANE

Iran ja sen neuvottelukumppanit laativat Lausannen kokouksessa puitteet sopimukselle, joka sallii Iranin tuottaa ydinvoimalla energiaa, mutta samalla vakuuttaa ulkomaat siitä, ettei Iranin tavoitteena ole ydinase. Lopullinen sopimus on määrä laatia kesäkuun loppuun mennessä.

Natanzin sentrifugeista jää kolmannes

Iranilla on pääydinlaitoksessaan Natanzissa lähes 20 000 uraanin rikastamiseen käytettävää sentrifugia; niistä lähes puolet on toiminnassa.

Tavoitellun sopimuksen mukaan kokonaismääräksi jää 6 104 ja toiminnassa saa olla 5 060. Kaikki ovat tyyppiä, joissa syntyvä uraani on paljon matala-aktiivisempaa kuin sentrifugeilla, jotka Iran on halunnut asentaa.

Iran myös sitoutuu siihen, ettei sen rikastama uraani yllä lähellekään asekelpoista. Lisäksi se vähentää rikastetun uraanin varastonsa noin viidestä tonnista 300 kiloon 15 vuodessa.

Ulkomaisten asiantuntijoiden arvion mukaan Iran kykenisi nykyisellään rikastamaan 2–3 kuukaudessa kylliksi uraania yhteen ydinaseeseen. Tuota aikaa on määrä venyttää ainakin vuoteen.

Fordossa keskitytään lääketieteeseen

Fordon ydinlaitos on syvällä vuoren sisällä, ja laitoksen on arvioitu voivan kestää ilmaiskut, joita Israel ja Yhdysvallat eivät ole sulkeneet pois, ellei ydinohjelmasta synny neuvotteluratkaisua.

Iran sitoutuu olemaan rikastamatta uraania Fordossa ainakin 15 vuoden ajan ja muuttaa sen ydinfysiikan tutkimuslaitokseksi. Lisäksi siellä voidaan tuottaa isotooppeja lääke- ja muulle teollisuudelle. Uraanin rikastamiseen liittyviä tutkimuksia siellä ei saa tehdä.

Lähes valmista Arakin ydinlaitosta Iranin on muutettava niin, ettei se kykene tuottamaan asekelpoista plutoniumia.

Lisäksi Iran sitoutuu siihen, että käytetty ydinpolttoaine viedään ulkomaille.

IAEA ottaa käyttöön uusia valvontakeinoja

Kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA tarkkailee käyttöön jääviä ja entisiä rikastamoja keinoilla, joita sopimus kuvaa kaikkein nykyaikaisimmiksi.

Iran myös sitoutuu antamaan IAEA:lle aiempaa paljon laajemmin tietoa ydinohjelmastaan, myös mahdollisista laitoksista, jotka eivät tällä hetkellä ole ulkomaiden tiedossa.

Pakotteet kumotaan

Yhdysvaltain ja EU:n pakotteet, joita on säädetty Iranin ydinohjelman vuoksi, puretaan sopimuksen solmimisen jälkeen, mutta poikkeaminen ehdoista merkitsee pakotteiden välitöntä palauttamista.

Kaikki YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Iranin ydinohjelmasta kumotaan niin ikään heti, kun Iran on alkaa noudattaa sopimusehtoja.

Sopimusteksti on nähtävissä kokonaisuudessaan USA:n ulkoministeriön sivuilla (siirryt toiseen palveluun).