1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Maailman väestö uskonnollistuu – Islam valtaa alaa

Muslimit ovat nopeimmin kasvava uskonnollinen ryhmä, pääosin koska heillä on korkea syntyvyysaste ja nuorin väestörakenne. Arvion mukaan islaminusko nousee maailman suurimmaksi uskonnoksi vuonna 2070.

Kotimaan uutiset
Uskovaisten määrän muutos -grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Maapallon väestö on tulevaisuudessa aiempaa uskonnollisempaa, kertoo laaja uskontojen tilaa vuonna 2050 luotaava Pew Research Centerin tutkimus. (siirryt toiseen palveluun)

Lähes kaikkien suurten uskontojen harjoittajien määrä lisääntyy tulevaisuudessa. Laskua on ainoastaan buddhalaisuudessa, jonka harjoittajien määrä pysyy ennusteen mukaan suunnilleen samana. Suurimmat voittajat viime torstaina julkaistun Pew'n analyysin mukaan ovat islamin- ja kristinusko, joiden harjoittajia on vuonna 2050 yhteensä lähes kuusi miljardia.

Ennusteen mukaan rajuimmin kasvaa islaminuskoisten määrä: vuoden 2010 1,6 miljardista 2,76 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Muslimeja olisi tuolloin lähes kolmasosa maailman väestöstä, jos arvioitu 9 miljardin väestömäärä pitää paikkaansa.

24 ihmistä kainaloitaan myöten joessa
Brasiliasta tulleet kristityt pyhiinvaeltajat saavat kasteen Jordanjoessa, Israelissa 15. lokakuuta 2014.Abir Sultan / EPA

Pew'n arviossa myös kristinuskoisten määrä lisääntyy – mutta ei läheskään samaan tahtiin kuin muslimien. 40 vuodessa kristittyjen määrän arvioidaan nousevan 2,17 miljardista 2,92 miljardiin, jolloin kristittyjä olisi 31 prosenttia maailman väestöstä.

Ennusteen toteutuessa vuoteen 2050 mennessä yli kuusi kymmenestä maailman asukkaasta on joko kristitty tai muslimi. Ja – todennäköisesti – ensi kertaa historiassa kristinuskon ja islaminuskon harjoittajien määrä on kuta kuinkin yhtä suuri.

Määrä 2010

Osuus väestöstä 2010

Määrä 2050

Osuus väestöstä 2050

Kristityt

2 168 330 000

31,4 %

2 918 070 000

31,4 %

Muslimit

1 599 700 000

23,2 %

2 761 480 000

29,7 %

Uskonnottomat

1 131 150 000

16,4 %

1 230 340 000

13,2 %

Hindut

1 032 210 000

15,0 %

1 384 360 000

14,9 %

Islam kasvaa nopeiten

Pew'n tutkimuksessa ennustetaan ainoastaan islaminuskoisten määrän kasvavan nopeammin kuin koko maailman väestön. Muslimien määrän ennakoidaan kasvavan 73 prosenttia 40 vuodessa. Syynä islaminuskoisten määrän rajuun kasvuun on se, että muslimit ovat iältään kaikkein nuorin väestönosa, ja heillä on varsin korkea syntyvyysaste.

Koko maailman väestön ennakoidaan lisääntyvän 35 prosenttia, suunnilleen samaan tahtiin kuin kristinuskoistenkin määrän.

Muista suurista maailmanuskonnoista hindujen määrä kasvaa ennusteen mukaan 34 prosenttia ja juutalaisten 16 prosenttia. Uskonnottomien määrän ennakoidaan kasvavan 9 prosenttia. Suurista uskonnoista ainoastaan buddhalaisten määrän uskotaan vähenevän noin 0,3 prosenttia 40 vuodessa.

Buddhalaismunkki kulkee luostarin seinää koristavien perinteisten lyhtyjen varjojen ohitse.
Buddhalaismunkki kulki luostarin seinää koristavien perinteisten lyhtyjen varjojen ohitse Pekingissä 28. syyskuuta 2012.Diego Azubel / EPA

Buddhalaisten määrää alentaa alhainen syntyvyys sekä ikääntyvä väestö buddhismin vakiintuneilla asuinsijoilla Kiinassa, Thaimaassa sekä Japanissa.

Islam ohittaa kristinuskon 2070

Pew'n tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) uskalletaan kurkistaa vuotta 2050 pidemmällekin. Tutkimuksessa tosin todetaan, että vuodelle 2050 ennakoitu uskonnollinen jakaumakin voi olla mahdollinen vain, jos demokrafinen kehitys jatkuu nykyisenlaisena.

Arviossa painotetaankin, että epävarmuus lisääntyy vuosi vuodelta ja ennakoimattomat tapahtumat – kuten sota, nälänhätä, epidemiat, teknologiset keksinnöt tai poliittinen epävarmuus – voivat muuttaa uskontojen asemaa suuntaan tai toiseen.

Indonesian muslimit rukoilevat  Istiqlalin moskeijassa Ramadan-juhlan ensimmäisenä iltana 9. heinäkuuta.
Indonesian muslimit rukoilivat Istiqlalin moskeijassa Ramadan-juhlan ensimmäisenä iltana 9. heinäkuuta 2013.Bagus Indahono / EPA

Jos lasketut trendit kuitenkin toteutuvat, muslimien ja kristittyjen määrä on yhtä suuri vuonna 2070. Silloin maailman väestöstä 32,9 prosenttia kuuluu kumpaankin uskontokuntaan.

Koska muslimien määrä kasvaa arvion mukaan jatkossakin kristittyjä nopeammin, vuonna 2100 35 prosenttia maailman väestöstä on islaminuskoisia ja 34 prosenttia kristinuskoisia. Muslimien ja kristittyjen määrän lisääntymistä selittää ennen kaikkea Afrikan väestön jatkuva kasvu.

Kahden suurimman uskonnon kannattajien yhteenlaskettu osuus on arvion mukaan vuonna 2100 yli kaksi kolmasosaa koko maailman väestöstä: 69 prosenttia. Vuonna 2050 osuus on 61 prosenttia, kun vuonna 2010 se oli 55 prosenttia.

7 keskeistä tutkimustulosta

  1. Muslimit ovat nopeimmin kasvava uskonnollinen ryhmä, pääosin koska heillä on korkea syntyvyysaste ja nuorin väestörakenne.
  2. Kristittyjen osuus maailman väestöstä pysyy kuta kuinkin samana (31 %), mutta alueellinen jakautuminen muuttuu: vuonna 2050 lähes 40 prosenttia maailman kristityistä asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
  3. Uskontoon kuulumattomien määrä jatkaa kasvuaan mm. Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Maailmanlaajuisesti tilanne on kuitenkin toinen: uskonnottomien osuus maailman väestöstä pienenee 13 prosenttiin.
  4. Yhdysvalloissa kristittyjen osuus väestöstä pienenee: vuonna 2050 heitä on kaksi kolmasosaa väestöstä, kun vuonna 2010 määrä oli kolme neljäsosaa. Islaminuskoisten määrä taas on suurempi kuin niiden, jotka identifioivat itsensä juutalaisuuteen.
  5. Buddhalaisten määrä pysyy suhteellisen vakaana, samaan aikaan kun muita suuria uskontoja tunnustavien määrä kasvaa. Seurauksena buddhalaisten osuus maailman väestöstä kutistuu 7 prosentista 5 prosenttiin.
  6. Indonesiassa on nykyisin maailman suurin muslimiväestö, mutta vuonna 2050 Intiassa asuu eniten muslimeja – yli 310 miljoonaa. Silti hindut ovat yhä maan suurin uskonnollinen ryhmittymä. Myös Pakistan ohittaa Indonesian muslimiväestön määrässä.
  7. Mitä kauemmas tulevaisuuteen katsoo, sitä enemmän epävarmuus lisääntyy. Siksi Pew'n tutkimus loppuu vuoteen 2050. Jos tarkempaa analyysia jatkettaisiin pidemmälle, kristittyjen ja muslimien määrä olisi yhtä suuri noin vuonna 2070.
Lue seuraavaksi