Ennakkoon vaalirahoituksen ilmoittaneita vähän Oulun vaalipiirissä

Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokkaista vain noin kolmasosa on ilmoittanut tähän mennessä vaalirahoituksestaan. Kainuulaisista ehdokkaista ainoastaan muutama on avannut vaalirahoitustaan äänestäjien arvioitavaksi.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Oulun vaalipiirissä vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen on tehnyt tähän mennessä 52 kansanedustajaehdokasta 165 ehdokkaasta. Ainoastaan Piraattipuolueen kaikki ehdokkaat ovat tehneet ennakkoilmoituksen valtiontalouden tarkastusvirastolle. Kainuulaisista kansanedustajaehdokkaista muun muassa Tuomas Kettunen (kesk.), Sari Kyllönen (vas.) ja Ari Korhonen (ps.) ovat kertoneet vaalirahoituksestaan.

Vapaaehtoisia ennakkoilmoituksia vaalirahoituksesta voi tehdä vaaleja edeltävään iltaan saakka. Ennakkoilmoitus sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista.

Valituksi tulleiden kansanedustajien ja varasijoille selvinneiden on tehtävä pakollinen selvitys vaalirahoituksestaan viimeistään 22. kesäkuuta. Ilmoitusvelvollisuutta ei poista se, että ilmoitusvelvollisella ei ole ollut kuluja tai rahoitusta.

Muiden kuin kansanedustajaksi valittujen ja varaedustajaksi määrättyjen ennakkoilmoitukset pidetään verkossa julkaistuna 30 päivän ajan vaalien tuloksen vahvistamisesta. Tämän jälkeen ne poistuvat automaattisesti.

Muutama puolue tehnyt ennakkoilmoituksen

Kaikki puolueet tai avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset eivät ole vielä jättäneet ennakkoilmoituksia. Ilmoituksen ovat jättäneet Suomen Kommunistinen puolue, Piraattipuolue, Vihreän Liiton Varsinais-Suomen piiri ry sekä Vihreät Naiset ry.

Puolueilla ja yhdistyksillä on niin ikään vaalipäivää edeltävään päivään saakka aikaa jättää ennakkoilmoitus, joka sisältää suunnitelman vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta. Puolueet toimittavat ilmoituksen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vaalivuoden tilipäätös on vahvistettu. Vastaavasti avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen on jätettävä ilmoitus kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. VTV tarkistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat tehneet vaalirahoituslain mukaiset ilmoitukset sekä julkaisee viipymättä saapuneet ilmoitukset.

Vaalirahoitusvalvontaviranomaisena VTV antaa eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan kahdeksan kuukauden kuluttua yleisen vaalin tuloksen vahvistamisesta.

Päivitys 7.4.2015 klo 9.08: Korjattu tieto kainuulaisista ehdokkaista.