Valitukset Soklin kaivoskaavasta nurin

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Savukosken Soklin kaivoskaavasta tehdyt valitukset. Hallinto-oikeuden mukaan Savukosken kunnanvaltuuston päätöstä ei voida pitää lainvastaisena.

Kotimaa
Soklin koerikastamo
Soklin koerikastamo tehtiin lähes puoli vuosisataa sitten.Raimo Torikka / Yle

Savukosken kunnanvaltuusto hyväksyi Soklin osayleiskaavan lokakuussa 2013. Asiasta tehtiin kolme valitusta hallinto-oikeuteen. Yksi valittajista oli Kemi-Sompion paliskunta. Paliskunnan mielestä Soklin kaivos aiheuttaisi merkittävää haittaa porotaloudelle.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi, ettei yleiskaavan toteuttaminen aiheuttaisi poronhoidolle huomattavaa haittaa. Hallinto-oikeuden mukaan Soklin kaivoksesta poronhoidolle aiheutuvia haittoja voidaan merkittävästi vähentää kaivoshankkeen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta yhden valituksen ja hylkäsi kaksi muuta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.