Keskustan ehdokkaat eivät lähtisi kuntaliitosten tielle

Suomen Keskustan Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokkaista noin kuusi prosenttia on sitä mieltä, että 29 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalla ja kahdeksan kuntaa Kainuussa on selvästi liikaa. Vain joka kolmas keskustan kansanedustajaehdokas on sitä mieltä, että valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

vaalit
Oulun kaupungintalo.
Oulun kaupugintalo. Marko Heikkinen / Yle

Oulun vaalipiirin alueella keskustan kansanedustajaehdokkaat eivät innostu kuntaliitoksista. Ylen vaalikonekyselystä selviää, että noin 95 prosenttia ehdokkaista on eri mieltä siitä, että kuntia olisi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selvästi liikaa. Jokseenkin samaa mieltä on noin kuusi prosenttia ehdolla olevista keskustalaisista.

Vain joka kolmas kansanedustajaehdokas on sitä mieltä, että valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaiseti leikkaamalla menoja. 67 prosenttia Oulun vaalipiirin keskustaehdokkaista on asiasta jokseenkin eri mieltä.

Nato-jäsenyys ei innosta keskustan ehdokkaita. Peräti 94 prosenttia kansanedustajaehdokkaista on sitä mieltä, että Nato-jäsenyys ei vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Loput noin kuusi prosenttia on jokseenkin samaa mieltä asiasta. Noin joka kolmas ehdokas on sitä mieltä, että Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle, 72 prosenttia ei pidä Venäjää uhkana.

Keskustan ehdokkaat kannattavat perustuloa

Keskustan kansanedustajaehdokkaat Oulun vaalipiirissä olisivat valmiita siirtymään perustuloon. 89 prosenttia ehdokkaista kannattaa sitä, että Suomessa siirrytään perustuloon, joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason. Yli 60 prosenttia keskustan ehdokkaista on sitä mieltä, että Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen jakaa kansanedustajaehdokkaiden mielipiteet. Joka toinen ehdokas kannattaa työttömyysturvan lyhentämistä ja 44 prosenttia on asiasta jokseenkin eri mieltä. Kysymyksen ohittaa Ylen vaalikonekyselyssä vajaat kuusi prosenttia keskustan ehdokkaista.

89 prosenttia keskustan kansanedustajaehdokkaista Oulun vaalipiirissä on sitä mieltä, että terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensisijaisesti julkisina palveluina. Melkein kaikki ehdokkaat ovat myös sitä mieltä, että viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Kaksi kolmesta Kollajan kannalla

Keskustan ehdokkaista noin 40 prosenttia olisi valmis hyväksymään periaatepäätöksen uuden ydinvoimalayksikön rakentamisesta. Ei - sanoo noin 56 prosenttia ehdokkaista. Loput eivät kerro kantaansa.

Kaksi kolmesta keskustan kansanedustajaehdokkaasta Oulun vaalipiirissä on sitä mieltä, että Kollajan allas pitäisi rakentaa. Eri mieltä on noin joka viides ehdokas. 17 prosenttia ohitti Ylen vaalikonekyselyssä Kollajan allasta koskevan kysymyksen.

Yle käsittelee puoluepäivinä vuorotellen kaikki eduskuntavaaleissa ehdolla olevat puolueet. 9. huhtikuuta on Suomen Keskustan puoluepäivä.