Hyppää sisältöön

Perussuomalaisten maahanmuuttoraporttia syytetään silmänkääntötempuksi

Perussuomalaisten maahanmuuttotutkimuksen toteuttanut Samuli Salminen tyrmää raportin kritiikin; keskeiset tulokset perustuvat ainoastaan työikäisten kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien kustannusten vertailuun.

Tutkija Samuli Salminen paikalla perussuomalaisten tilaisuudessa jossa esiteltiin puolueen näkemyksiä maahanmuuton kustannuksista, 2. huhtikuuta 2015. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Perussuomalaisten maahanmuuttoraportin (siirryt toiseen palveluun) kustannuslaskelmia arvostellaan tarkoitushakuisesti vääristellyksi.

Informaatiomuotoilun ammattilainen Juuso Koponen kirjoittaa informaatiomuotoilu.fi (siirryt toiseen palveluun)- sivustolla, että yli 70-vuotiaiden rajaaminen pois laskelmista vääristää lopputulosta.

Vanhimmat ikäluokat kun aiheuttavat eniten kuluja julkiselle taloudelle. Kantaväestössä yli 70-vuotiaita on myös moninkertaisesti maahanmuuttajiin verrattuna.

Suomen Perustan raportissa kaunistellaankin roimasti kantaväestön vaikutusta kansantalouteen verrattuna ulkomaalaistaustaisiin, sanoo Koponen.

"Työikäisten ja ei-työikäisten vertailu ei mielekästä"

Maahannmuutot ja Suomen julkinen talous- raportin kirjoittanut projektitutkija Samuli Salminen ei niele esitettyä kritiikkiä.

Salminen painottaa, että hän on vertaillut tutkimuksessaan vain työikäisten aiheuttamia kustannuksia.

– Ei ole mielekästä vertailla työikäisiä ja ei-työikäisiä, vaan ainoastaan työikäisiä keskenään. Kaikki tutkimukseni merkittävimmät ja pääasialliset tulokset on on saatu 20–62-vuotiaista. 7–70-vuotiaiden vertailu oli sellainen kokeilu ja valmistelua elinkaarimallia varten. Tämän henkilön kritiikin mukaan vertailuun voitaisiin ottaa vaikka mielivaltainen joukko 0–50-vuotiaat, joka olisi maahanmuuttajille vielä negatiivisempi kuin tekemäni.

Puolueen ajatuspajan Suomen Perustan ennen pääsiäistä julkaiseman tutkimuksen mukaan maahanmuutto aiheuttaa Suomelle 700 miljoonan vuosikustannukset.

Kantasuomalaisten nettovaikutus julkiselle taloudelle taas oli lähellä nollaa henkeä kohden. Eri kansallisuusryhmien nettovaikutukset laskettiin raportissa vähentämällä heidän tuomastaan taloudellisesta hyödystä aiheutuneet kulut.

Eniten kustannuksia tuli Somaliassa syntyneistä. Saksalaisista Suomen valtio jäi reilusti plussan puolelle.

"Pysyn omien laskelmien takana"

Tiedon visualisointiin erikoistunut graafinen suunnittelija Juuso Koponen esittää myös omia perussuomalaisten lukuihin perustuvia laskelmia, joihin on otettu mukaan koko aikuisväestö.

Koposen tulokset ovat vastakkaisia perussuomalaisten päätelmiin nähden; maahanmuuttajien vaikutus julkiseen talouteen onkin positiivisempi kuin kantasuomalaisten.

Muualta Suomeen muuttaneet aiheuttavat yli 5 800 euron vuosikulut, kantaväestöstä koituu yli 7 000 euroa tappiota vuositasolla.

Samuli Salminen suhtautuu suurella epäilyksellä Koposen laskelmiin, ja pysyy omiensa takana.

– Tässä täytyy muistaa, että minulla on ollut käytössäni laskelmiani varten rekisteriaineisto, jota ei ole ulkopuolisilla henkilöillä. Koposen tekemässä vertailussa on myös se virhe, että hän on ottanut mukaan työikäisiä ja ei-työikäisiä.