1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tuulienergia

Simon kunta ei hyväksy valtionosuuteen tehtyjä muutoksia

Kunta on tehnyt valtiovarainministeriölle oikaisuvaatimuksen valtionosuuteen tehdyistä muutoksista. Kunta kritisoi myös kiinteistöverotusta, joka nykyisellään syrjii tuulivoimalaitoskuntia.

Kuva: Risto Koskinen / Yle

Simon kunta ei hyväksy valtionosuuteen tehtyjä muutoksia. Kunta onkin tehnyt valtiovarainministeriölle oikaisuvaatimuksen asiasta. Simo saa peruspalvelujen tuottamiseen tänä vuonna yli puoli miljoonaa euroa vähemmän valtionosuutta kuin viime vuonna. Summa vastaa yli yhden prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon.

Kunnanhallituksen mukaan valtionosuusjärjestelmään tehdyt muutokset ja leikkaukset pakottavat pienet kunnat kuntaliitoksiin. Sen mukaan järjestelmään kirjattu vaatimus työpaikkaomavaraisuudesta on perustuslain hengen vastainen.

Myös kiinteistöverotus saa kritiikkiä

Simon kunnanhallitus kritisoi myös kiinteistöveron jättämistä verotulontasausjärjestelmän ulkopuolelle. Kunnan mukaan tämä on lisännyt kuntien eriarvioisuutta ja suosii kohtuuttomasti muun muassa voimalaitos- ja vesivoimalaitoskuntia.

Lain epäkohdan mukaan yksittäisen tuulivoimalan tehon tulee olla yli 10 MW, jotta se tulee voimalaitosveron piiriin. Kunta muistuttaa, että yhtään näin suurta tuulivoimalaa ei ole Suomessa eikä tiettävästi vielä maailmassa. Simossa on jo tuulivoimaa yli 35 MW.

Simon kunta odottaa uuden hallituksen muuttavan kiinteistöverotusta, jotta tuulivoimaloita tarkasteltaisiin jatkossa tuulivoimapuistoina yksittäisten tuulivoimaloiden sijaan.