Äänestämään menossa? Älä piirrä numeroa väärin

Numeroiden kanssa kannattaa olla tarkkana äänestyskopissa. Etenkin numerot yksi, seitsemän, neljä ja yhdeksän voivat aiheuttaa tulkintavaikeuksia vaalivirkailijoille. Vaalipiireissä onkin jaettu äänestäjille ohjeita siitä, miten numerot tulee merkitä.

Tässä eniten tulkintavaikeuksia aiheuttavat numerot oikein piirrettyinä. Kuva: Satu Krautsuk / Yle

1. Piirrä äänestyslippuun vain numero

Äänestyslippuun tulee merkitä vain ehdokkaan numero. Muut merkinnät aiheuttavat äänen hylkäämisen, vaikka numero olisi muuten merkitty oikein. Ainoastaan selventäviä merkintöjä voidaan hyväksyä. Niitä ovat piste numeron perässä tai numeron alleviivaus tai ehdokkaan nimen kirjoittaminen numeron lisäksi. Ehdokkaan numero on aina merkittävä, pelkkä nimi äänestyslipussa johtaa äänen hylkäämiseen.

2. Ole tarkkana numeroiden kanssa

Numeroon seitsemän suositellaan merkittäväksi väliviiva. Numero yksi on pelkkä suora pystyviiva. Numero neljä merkitään niin, että yläkulma jää avonaiseksi. Numeroa yhdeksän kirjoitettaessa on varmistuttava, että lenkki sulkeutuu, jolloin sekoittuminen numeroon neljä ei ole mahdollista.

Mallinumerot ovat esillä äänestyskoppien seinillä.

3. Merkitse numero selvästi

Äänestyslippuun kirjoitettu numero voi jäädä epäselväksi esimerkiksi käsien vapinan tai merkinnän korjailun vuoksi. Jos äänestäjä tuntee, ettei hän pysty tekemään selkeää numeroa, on suositeltavaa käyttää avustajaa.

Avustaja voi tulla äänestäjän mukana tai äänestäjä voi pyytää äänestyspaikalla olevaa virkailijaa avustajaksi. On tärkeää myös kiinnittää huomiota siihen, että numerot tulevat haluttuun järjestykseen.

4. Korjaa yliviivaamalla tai pyydä uusi lippu

Jos äänestyslippuun tulee väärä numero tai numerosta tulee epäselvä, merkinnän voi korjata. Virheellinen merkintä tulee viivata yli tai laittaa sen päälle rasti ja kirjoittaa viereen uusi numero. Korjausta ei pidä koskaan tehdä aiemman merkinnän päälle, ettei numero jää epäselväksi.

Äänestäjä voi myös pyytää toimitsijalta pilalle menneen tilalle uuden äänestyslipun. Tällöin ensimmäinen lippu hävitetään ennen uuden antamista niin, että äänestäjä itse repii sen toimitsijan nähden ja vie roskat mukanaan. Näin vaalisalaisuus säilyy.