Pelkkä palkka ei inspiroi – osingot saavat johtajan liekkeihin

Yritykset käyttävät osakekannustimia johtajien palkitsemiseen, koska osakkeiden omistamisen uskotaan motivoivan johtajia. Parhaiten motivoivat osakkeet, jotka muodostavat suhteellisen suuren osuuden johtajan varallisuudesta. Uudessa väitöskirjassa selviää muun muassa, että paljon osinkoja saavat johtajat saavat usein muuten pienempää palkkaa.

talous
Kahden euron kolikoita jonossa.
Yle Uutisgrafiikka

Uusi väitöskirja tuo uutta tietoa siitä, milten yrityksen kannattaa palkita johtajia osakkeilla ja optioilla.

Kauppatieteiden maisteri Anna Elsilä Oulun yliopistosta tarkastelee väitöskirjassaan toimitusjohtajien niin sanottuja osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä neljästä eri näkökulmasta.

Yritykset käyttävät osakekannustimia johtajien palkitsemiseen, koska osakkeiden omistamisen uskotaan motivoivan johtajia. Elsilä kertoo, että osakekannustimia käytetään usein ylimmän johdon palkitsemiseen.

– Koska heidän päätöksillään on enemmän vaikutusta osakehintaan. Siksi katsotaan, että ne motivoivat nimenomaan ylimpiä johtajia.

"Kyllä ne kannattaa maksaa"

Elsilän väitöskirja ei tuo suoraa vastausta siihen, miten johtajia kannattaa palkita osakekannustimilla. Se kuitenkin valottaa joitain aihepiirin kysymyksiä.

– Kyllä ne kannattaa maksaa, koska niiden arvo on suoraan kytketty osakekurssiin. Se, kuinka paljon, on vähän eri kysymys. Siihen ei ole valmista kaavaa. Jokaisella yrityksellä on omat tekijät.

Väitöskirjan mukaan osakekannustimilla on sitä positiivisempi vaikutus yrityksen tulokseen, mitä suurempi arvo niillä on suhteessa johtajan varallisuuteen. Lisäksi yritykset ottavat asiakasluotoissa sitä suurempia riskejä, mitä isompia osakekannustimia johtajat saavat.

Väitöskirja kertoo myös, että mitä enemmän osinkoja johtaja osakeomistuksistaan saa, sitä pienempi hänen palkkansa muuten usein on. Väitöskirjassa on havaittu myös, että yritykset usein valitsevat osakeluovutuspäiväksi päivät ennen positiivisia tulosuutisia.

Pelkkä suuruus ei merkitse vaan suuruus suhteessa varoihin

Taloustieteessä yleensä ajatellaan, että mitä enemmän johtaja omistaa osakkeita, sitä sitoutuneempi hän on. Väitöskirjan mukaan pelkästään sillä ei siis ole väliä: merkitystä on myös johtajan omalla varallisuudella. Käytännössä siis mitä varakkaampi johtaja, sitä enemmän osakkeita hänelle kannattaa antaa.

– Meidän tuloksemme viittaavat siihen, että miten isompi tämä suhde on, sitä parempi on yrityksen tuleva kannattavuus, sanoo Elsilä.

Lisäävät riskinottoa

Aiemmin on tiedetty myös se, että osakekannustimet lisäävät yrityksen riskinottoa ja saattavat lisätä esimerkiksi panostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Elsilän väitöskirja osoittaa, että osakekannustimet lisäävät myös riskejä asiakasluotoissa.

– Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että mitä enemmän optioita yrityksen johtajat omistavat, sitä enemmän yritykset ottavat riskejä antamalla luottoa, jolla on pidempi maksuaika, ja antamalla luottoa sellaisille asiakkaille, joilla on korkea luottoriski, Elsilä sanoo.

Isommat osingot – pienempi palkka

Elsilä on myös tutkinut sitä, onko johtajan osinkotuloa huomioitu, kun hänen muun palkkansa suuruutta on määritelty. Havainnon mukaan käteispalkan ja osinkojen suhde on käänteinen: mitä isommat osingot, sitä pienempi on muu palkka.

– Vaikka jos katsotaan johtajan palkan tasoa, kannattaa ottaa huomioon, että palkkataso voi olla pienempi sen takia, että johtajat saavat enemmän tuloa osinkojen kautta.

Yritysten kannattaa antaa osakkeet ja optiot ennen nousukiitoa

Tutkimuksessa on havaittu myös, että muutokset raportointistandardeissa ovat vaikuttaneet siihen, milloin osakkeita ja optioita luovutetaan.

– Uuden standardin mukaan yritykset laskevat optio- ja osakekustannukset luovutuspäivän hinnan perusteella. Katsoin, että antavatko yritykset osakkeita ja optioita, kun hinta on alhaalla.

Ilmeisesti ainakin osin näin on, sillä päivä ajoittuu usein juuri ennen positiivisia uutisia, Elsilä kertoo.

Elsilän väitöskirjassa julkaistuissa tutkimuksissa on tarkasteltu yhdysvaltalaisten ja ruotsalaisten pörssiyritysten johtajien palkitsemista.

Elsilä väitteli viime perjantaina.