Suokampanja suojelee Perhossa – Syrjäjoen palstalla viihtyvät riekot ja sudenkorennot

15 hehtaaria perholaista suota on siirtynyt suojeluun. Syrjäjoella sijaitseva palstaa pidetään luonnoltaan monipuolisena, alueen metsä on lähes koskematonta. Keväällä 2012 alkaneella suokampanjalla on aiemmin suojeltu noin sata hehtaaria pohjalaisluontoa Alajärvellä ja Halsualla.

Kotimaa
Kuvassa kesäistä metsää, keskellä kuvaa virtaa pieni joki.
Luonnonperintösäätiö/ Juhani Saarikoski

Nyt hankittu Syrjäjoen suoalue on luonnehdinnan mukaan ojittamatonta, tiheäpuustoista rämettä, jonka lounaislaidalla virtaa pieni joki. Itä- ja koillisosaa hallitsee kaksi metsäsaareketta.

Aueen metsät ovat saaneet olla rauhassa vuosikymmeniä. Kitukasvuisten männynkäkkäröiden lisäksi suosaarekkeilla kasvaa lehtiipuita ja havupuita. Alueella kulkevan puron varressa on myös harmaaleppää ja katajaa.

Suojeluun saadulla alueellla asustaa Suomenselällä uhanalaisen riekon lisäksi suurempia metsäneläviä hirvistä saukkoon.

Syrjäjoki on neljäs pohjalaismaakunnista hankittu suojelualue, Luonnonperintösäätiöllä niitä on hankittuna yhteensä 50.

Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin ja Luonnonperintösäätiön yhteinen suokampanja käynnistyi keväällä 2012. Kampanjassa on aiemmin suojeltu noin sata hehtaaria suo- sekä suo- ja metsäalueita Alajärvellä ja Halsualla.

Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila arvoi, että pohjalainen suokampanja on kolmessa vuodessa kerännyt rahaa noin satakunta tuhatta euroa. Lahjoittajien kirjo on laaja yksittäisistä nuorista suurempia summia antaviin kansalaisiin.

Suojeluun hankittavat suot saadaan yleensä yksittäisiltä maanomistajilta. Metsää säätiö on ostanut myös metsäteollisuudelta.