Ennenaikaisena syntyneet muita alttiimpia muistisairauksille

Suomalaistutkimuksen aineistona käytettiin vuosina 1934–1944 syntyneiden helsinkiläisten seurantatietoja.

Kotimaa
Keskosvauva keskoskaapissa.
Keskosvauva keskoskaapissa.Mika Kanerva / Yle

Keskosuus voi suomalaistutkimuksen mukaan altistaa muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiselle eläkeiässä ja mahdollisesti myös dementialle. Tutkimus lisää tietoa keskosuuden haitoista ja viittaa niiden ulottuvan vanhuusikään saakka.

Pediatrics-lehdessä julkaistujen tulosten perusteella ennenaikaisena raskausviikoilla 34–36 syntyneet saavat eläkeiässä selvästi huonompia tuloksia neurokognitiivisissa testeissä, jotka mittaavat muistia ja muita tiedollisia ja tajunnallisia toimintoja. Verrattuna täysiaikaisena syntyneisiin heillä todetaan kognitiivisten mielentoimintojen lievä heikentymä lähes kolme kertaa todennäköisemmin, tulokset osoittavat.

Kun analyysissa huomioitiin koulutustaso, ennenaikaisuuteen liittyvät kognitiiviset haitat havaittiin vain osallistujilla, jotka eivät olleet kouluttautuneet ammattikoulua tai lukiota pitemmälle. Korkeasti koulutetuilla ennenaikaisuus ei liittynyt kognitiivisiin heikentymiin. Koulutustaso on aiemminkin yhdistetty kognitiivisen heikentymän ja dementian riskiin.

Havainnot voivat selittyä monellakin mekanismilla. Vauvan aivot kehittyvät hurjasti viimeisten raskausviikkojen aikana, joten ennenaikaisena syntyvien hermoston kehitys voi jäädä vaillinaiseksi. Myös monet keskosuuteen liittyvät terveysongelmat ja keskosuutta aiheuttavat tekijät voivat vaikuttaa haitallisesti hermostoon.

Tutkimus perustuu 920 vuosina 1934–1944 syntyneen helsinkiläisen seurantatietoihin, jotka on kerätty osana Helsingin syntymäkohorttitutkimusta.

Lähteet: Duodecim