Yliopistot lähdössä kirjankustannusalalle

Tieteellisiin kirjoihin erikoistunut Osuuskunta Vastapaino siirtää kirjankustannuksen Kustannusosakeyhtiö Vastapainolle. Uuteen yhtiöön ovat lähdössä mukaan Tampereen ja Lapin yliopistot.

Kotimaa
Opiskelija valitsee usein lähikorkeakoulun opinahjokseen. Kuvassa Tampereen yliopiston opiskelijoita.
Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

80-luvun alusta saakka toiminut Osuuskunta Vastapaino on lopettamassa kirjankustantamisen osuuskuntapohjalta ja siirtämässä kustannustoiminnan uudelle Kustannusosakeyhtiö Vastapainolle.

Tieteellisiä kirjoja kustantavassa osuuskunnassa on noin 2 500 jäsentä. Kirjanmyynnin väheneminen ja kiristyvä taloustilanne ovat johtaneet siihen, että nykymuodossa kustannustoimintaa on hankala jatkaa.

Uuteen kustannusyhtiöön tulee mukaan kaksi yliopistoa: Lapin ja Tampereen yliopistot. Yliopistoja ajaa yhteistyöhön Vastapainon mukaan se, että ne saavat rahoitusta pystyessään julkaisemaan tutkimuksiaan "korkeatasoiseksi noteeratuilla foorumeilla".

Osuuskunta Vastapainolle jää uudessa osakeyhtiössä äänivallan enemmistö. Vastapaino on julkaissut vuosittain parikymmentä uutuusteosta.