Hyppää sisältöön

CLT:stä halutaan liiketoimintaa – puukerrostalojen rakentamisesta puuttuu tietoa

Lapin AMK:ssa on kehitetty puuelementtirakenteiden eli CLT-elementtien käyttöä rakentamisessa. Puurakentamista haluttaisiin lisätä, mutta toistaiseksi CLT:stä ei ole onnistuttu kehittämään liiketoimintaa Meri-Lapissa.

Kuva: Kimmo Hiltula / Yle

Tiedonpuute jarruttaa CLT-puuelementtien käyttämistä kerrostalojen rakentamisessa.

Rakennuttajat haluaisivat tarjouksia puurakentamiskohteista, mutta urakka-ja suunnittelutarjouksia ei uskalleta antaa, koska tiedonpuutteen ja kokemattomuuden vuoksi riskit nähdään liian suuriksi.

Suomessa on tavoitteena saada lisättyä puukerrostalorakentamista, mikä tarkoittaa myös CLT-tekniikkaan pohjautuvien rakennusten kysynnän kasvamista. Tällä hetkellä Suomessa on vain alle viisi toimintaketjua, jotka kykenevät monikerrospuutalorakentamiseen.

Meri-Lapin kehittämiskeskus on lähtenyt mukaan neljän maakunnan yhteiseen hankkeeseen, jolla pyritään vauhdittamaan CLT-rakentamisen kehittämistä liiketoiminnaksi.