KHO kumosi markkinaoikeuden päätöksen Kotkan saaristoliikenteestä

Varsinais-Suomen ELY-keskus valitsi kaksi vuotta sitten EW Finland -yhtiön hoitamaan Kotkan ja Pyhtään yhteysalusliikennettä. Markkinaoikeus asettui tarjouskilpailun hävinneen yrittäjän puolelle, mutta korkeimman hallinto-oikeuden mielestä voittanut tarjous oli tehty asianmukaisesti.

Kuva: Juha Korhonen / Yle

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut markkinaoikeuden ratkaisun Kotkan ja Pyhtään yhteysalusliikenteeseen liittyvässä kiistassa. Varsinais-Suomen ELY-keskus valitsi kaksi vuotta sitten EW Finland -yhtiön hoitamaan saaristoliikennettä. Kilpailutus koski liikennöintiä elokuun alusta joulukuun loppuun saakka vuonna 2013. Hankinnan arvo oli noin 300 000 euroa.

Tarjouskilpailun hävinnyt yrittäjä valitti päätöksestä markkinaoikeuteen, joka kumosi ELY-keskuksen päätöksen. Perusteluna mainittiin EW:n käyttämä vara-alus, jota ei oltu katsastettu kotimaan liikenteeseen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että tarjouspyynnössä varakalustolta ei vaadittu ehdottomasti samoja vaatimuksia kuin ympärivuotisilta aluksilta. KHO velvoitti hävinneen yrittäjän korvaamaan ELY-keskuksen oikeudenkäyntikulut.