Talvivaaraan on tulossa uudenlaista vedenpuhdistustekniikkaa

Talvivaaran konkurssipesä on tehnyt esisopimuksen vedenpuhdistuslaitoksen hankkimisesta kaivosalueelle. Laitteisto ei ratkaise kokonaan kaivoksen vesiongelmia, mutta on merkittävä lisä puhdistuskapasiteettiin.

Talvivaara
Vedenpuhdistuspellettejä hihnalla.
Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran konkurssipesä on tehnyt esisopimuksen paltamolaisen Aquaminerals Finland -yhtiön kanssa vedenpuhdistuslaitteiston hankkimisesta.

Laitteisto on tarkoitus asentaa puhdistamaan avolouhokseen valuvia pinta- ja kalliopohjavesiä. Puhdistettavissa vesissä on vain pieniä määriä liuenneita metalleja ja sulfaatteja. Laitteistolla voidaan puhdistaa vedet niin puhtaaksi, että ne voidaan laskea kaivosalueelta sellaisenaan tai vaihtoehtoisesti käyttää metallien talteenottolaitoksessa.

Laitteiston suunniteltu kapasiteetti on 100–300 kuutiota tunnissa eli noin miljoona kuutiota vuodessa. Laitteisto on tarkoitus asentaa toukokuussa, ja kokemusperäistä tietoa laitteiden tehosta on saatavilla heinä–elokuussa.

Aquaminerals Finlandin puhdistustekniikka perustuu huokoisiin mineraalipelletteihin, jotka sitovat pintaansa metalleja. Tuotteet voidaan räätälöidä käyttökohteen mukaan sitomaan itseensä eri metalleja.

Talvivaaran kaivosalueella on yli 9 miljoonaa kuutiota ylimääräisiä vesiä, jotka pitäisi poistaa kaivosalueelta. Yhtiö on ilmoittanut aloittavansa ylimääräiset juoksutukset aivan lähiaikoina, koska kevään sulamisvedet eivät muuten sovi varastoaltaisiin. Yhtiön tämän vuoden juoksutuskiintiö on jo käytetty.

Aquaminerals Finland ei toistaiseksi kommentoi sopimusta.