Pohjoismainen armeija pärjäisi Espanjaa vastaan mutta häviäisi Italialle

Neljän Pohjoismaan sotilasmenot ovat yhdessä keskisuuren Euroopan maan luokkaa, tosin Pohjolan ilmavoimat kuuluisivat maanosan vahvimpiin. Venäjään verrattuna maat jäävät sotilasmenoiltaan jälkeen.

Ulkomaat
Grafiikka
Leena Luotio / Yle Uutisgrafiikka

Pohjoismaiden sotilasyhteistyön tiivistämisestä on puhuttu pitkään, mutta yhteisistä sotavoimista voi kuitenkin puhua vasta ajatusleikkinä.

Ruotsilla on leikkauksista huolimatta yhä Pohjoismaiden suurimmat sotilasmenot ja ilmavoimat, mutta henkilöstön määrällä mitattuna Ruotsin sotavoimat ovat naapurimaita pienemmät.

Atlantin rannikolla sijaitsevilla Norjalla ja Tanskalla on Pohjolan vahvimmat laivastot, Suomi taas erottuu ison reservin takia. Islannilla ei ole sotavoimia lainkaan.

Paperilla yhteispohjoismainen armeija olisi keskisuuren eurooppalaisen maan sotavoimien luokkaa. Yhteensä 16 miljardin euron sotilasmenot ovat suuremmat kuin Espanjalla (11 miljardia euroa), mutta pienemmät kuin Italialla (18 miljardia).

Esimerkiksi Espanjaa vastaan Pohjoismaat jäisivät ensi vaiheessa alakynteen sotilaiden määrässä: 80 500 pohjoismaalaista vastaan 110 000 espanjalaista. Reserviä Pohjolassa olisi kuitenkin enemmän. Italia saa puolestaan liikkeelle liki kaksinkertaisen määrän sotilaita Pohjoismaihin verrattuna.

Sotilasmenoissa Pohjoismaat jäävät noin kolmasosaan Euroopan suurten maiden Britannian, Ranskan ja Saksan tasosta. Ilmassa Pohjolan sotilasmahti olisi kuitenkin Euroopan toiseksi suurin liki 300 hävittäjän vahvuudella. Vain Ranskalla on Euroopan maista Pohjoismaita isommat ilmavoimat.

Venäjän sotilasbudjetti oli viime vuonna noin nelinkertainen Pohjoismaiden yhteenlaskettuun lukuun verrattuna. Aktiivisessa palveluksessa Venäjällä on 771 000 miestä ja reservissä noin kaksi miljoonaa. Kalustoa panssarivaunuista hävittäjälentokoneisiin on tuhansittain, joskin se on suurelta osin teknisesti jäljessä Euroopan maiden sotilaskalustoa.

Lähteet: IISS Military Balance 2015