1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kun opetus menee metsään, oppiminen voikin parantua

Luonnossa oleskelun on todettu lisäävän keskittymiskykyä. Oppiminen voikin sujua tuloksekkaammin, kun opetus menee sanan mukaisesti metsään. Espoossa on koulutettu vapaaehtoisia retkeilykummeiksi. He auttavat opettajia pitämään koulutunnin ulkona luonnossa.

Kotimaan uutiset
Biologian opiskelua Espoossa.

Espoossa on tehty lähimetsien merkityksestä laaja kysely, johon vastasi runsaat 200 päivähoitopaikkaa, peruskoulua ja lukiota.

Selvityksen perusteella lähimetsät ovat kouluille ja päiväkodeille tärkeitä oppimis-, liikunta- ja leikkiympäristöjä. Lähimetsien toivotaan myös pysyvän mahdollisimman luonnontilaisina ja monimuotoisina.

Lasten liikkuminen vapaa-ajalla lähimetsissä on vähentynyt. Espoossa halutaan lisätä lasten luonnossa liikkumista ainakin koulu- ja päiväkotipäivinä.

Luontoon oppimaan ja liikkumaan

Suomen Ladun Luokasta luontoon – hanke edistää 1.-4.-luokkalaisten opetuksen siirtämistä ulos luontoon. Opettajille on mm. järjestetty koulutusta, joka antaa valmiuksia opettaa eri oppiaineita ulkona luonnossa.

Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisemasta käsikirjasta Koulumetsäoppaasta on otettu erillispainos Espoon kouluille ja päiväkodeille.

Retkeilykummit apuna

Espoon kaupungin luontotalo Villa Elfvikin "koulunpenkille" istahti lauantaina joukko aikuisia oppilaita. He olivat vapaaehtoisia ja perehtyivät retkeilykummin tehtävään.

Retkeilykummi toimii opettajan apuna ja helpottaa ulkona tapahtuvaa opetusta.

Koulutuntien pitämistä lähimetsässä puoltaa se, että monimuotoisessa luonnossa oleskelun on todettu lisäävän keskittymiskykyä ja ehkäisevän lasten allergioita.

Luonnossa voivat kokea onnistumisia nekin, joille perinteinen kouluopetus tuottaa vaikeuksia.

Lue seuraavaksi