Talvivaaran kaivokselta pääsi kipsiä lähijokiin

Yhtiön mukaan kyse on pienestä määrästä kipsisakka-altaaseen johdettavaa ainetta, jota pääsi kulkeutumaan lähivesistöön. Kainuun ELY-keskuksen mukaan määrästä ei ole merkittävää haittaa ympäristölle.

Talvivaara
Talvivaaran kipsisakka-allas vuonna 2011
Talvivaaran kipsisakka-allas vuonna 2011. Altaan etureunasta on taustalla näkyvälle metallien talteenottolaitokselle kaksi kilometriä.Talvivaara

Talvivaaran kaivoksen metallien talteenottolaitokselta peräisin olevaa ainetta pääsi lauantaiaamuna lähivesistöön. Kipsisakka-altaaseen johdettavaa alitetta kulkeutui vahingossa puhdasvesiojaan, ja sieltä edelleen lähivesistöihin.

- Jostain syystä kipsisakka-altaassa oli kohouma, varmaankin sen verran lunta tai jäätä, ettei virta kulkeutunutkaan lohkon keskiosaan, vaan kerääntyi reunalle. Ja siitä reunan yli ainetta pääsi virtaamaan eteen päin, sanoo Talvivaaran viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen.

Yhtiön mukaan ainetta virtasi puhdasvesiojaan enimmillään 10 tunnin ajan ja enimmillään 2000 kuutiometrin verran. Viestintäjohtaja haluaa korostaa, että kipsisakka-altaat ovat ehjät, eikä jatkuvaa vuotoa ole.

- Tämä oli valitettava mutta vaikutuksiltaan vähäinen häiriö, joka on saatu korjatuksi, Nissinen sanoo.

Kainuun ELY-keskus odottaa tarkempaa arviota ympäristövaikutuksista

Talvivaara ilmoitti häiriötilanteesta lauantaina Kainuun ELY-keskukselle. Kainuun ELY-keskus vahvistaa ilmoituksen.

– Kyse on pienestä määrästä, joka ei kuormita ympäristöä merkittävästi. Olemme jo pyytäneet Talvivaaralta tarkemmat arviot ympäristövaikutuksista, sanoo yksikön päällikkö Sari Myllyoja.

Talvivaaran mukaan ojiin päässeen aineen pH on korkea ja haitallisimpien metallien pitoisuudet alhaisia. Vaikutukset näkyivät veden pH:n lisäksi sulfaatti-, alumiini- ja mangaanipitoisuuksisa Kortelammen ohittavassa uomassa ja Lumijoen yläosalla. Pitoisuudet ylittävät ympäristöluvan rajat.

Häiriötilanne koski kipsiallasta, joten tapahtunut ei liity vesien varastointiin ja lähiaikoina kaavailtuihin jätevesien lisäjuoksutuksiin.