GTK: Suomessa suuret hyödyntämättömät fosforivarannot

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) selvityksen mukaan Suomen tunnetut fosforivarannot ovat suuret, yhteensä noin 2,4 miljardia tonnia. Varantojen keskimääräinen fosforimineraalin, apatiitin, pitoisuus on noin 10 %.

talous
Yaran Siilinjärven kaivos
Yaran kaivos SiilinjärvelläKeijo Salokangas / Yle

Suomesta ei ole aiemmin tehty julkisesti saatavilla olevaa, koko maan kattavaa selvitystä fosforin esiintymisestä. Tunnetut fosforivarannot ovat keskittyneet lähes kokonaan Savukosken Sokliin, Siilinjärvelle ja Etelä-Pohjanmaalle, mutta tuotantokelpoista fosforin raaka-ainetta, fosfaattikiveä, voi löytyä muualtakin.

GTK tutkii parhaillaan potentiaalisia varantoja Kuusamon Iivaarassa, Soklin etelänpuoleisella alueella ja Pudasjärvellä, joista on jo löydetty korkeita fosforipitoisuuksia. Myös Pohjanmaalta ja Kaakkois-Suomesta on GTK:n tutkimuksissa löytynyt runsaasti merkkejä korkeista pitoisuuksista.

GTK selvitti fosforin esiintymistä Suomen kallioperässä kokoamalla aiemmin valmistuneiden raporttien ja julkaisujen tietoja ja hyödyntämällä analyysi- ja mineraaliesiintymätietokantoja. Lisäksi uutta tietoa on saatu potentiaalisilla alueilla tehdyillä geofysikaalisilla mittauksilla, kairauksilla ja kairausnäytteiden rikastuskokeilla.

EU:n fosforituotanto keskittynyt Suomeen

Rehut ja lannoitteet ovat ylivoimaisesti tärkein fosforin käyttökohde maailmassa - niiden osuus on noin 90 % fosforin kokonaiskäytöstä. Maailman fosforivarannot ovat varsin mittavat, mutta varannot ja tuotanto ovat keskittyneet harvoihin maihin. Neljän suurimman tuottajamaan (Kiina, Yhdysvallat, Marokko ja Venäjä) varannot muodostavat noin 85 % koko maailman fosforivarannoista.

Fosforin käyttöä ei modernissa maataloudessa voi korvata muilla aineilla. Euroopan Unioni lisäsikin fosfaattikiven vuonna 2014 kriittisten mineraaliraaka-aineiden listalle. Lista käsittää 20 raaka-ainetta, jotka ovat tärkeitä eurooppalaiselle teollisuudelle, mutta joiden saatavuuteen liittyy suuria riskejä.

EU:n fosforivarannot ovat maailman mittakaavassa pienet ja unioni on riippuvainen tuonnista. Tuonnin osuus on yli 90 %. EU:n sisällä fosforia tuotetaan ainoastaan Suomessa. Suomen ainoa toiminnassa oleva fosforikaivos ja fosforin tuotantolaitos sijaitsevat Siilinjärvellä, missä Yara Suomi Oy louhii apatiittipitoista karbonatiitti-kivilajia. Yhtiöllä on myös pitkälle edenneet suunnitelmat fosforikaivoksen avaamiseksi Soklissa.