Riekon soitimet ovat alkamassa

Riekkojen soidin kestää lumien sulamiseen asti. Lumipeitteen kadottua riekot ovat löytäneet parinsa ja pesintä alkaa.

luonto
Riekko
RiekkoMetsähallitus / Timo Eskola

Riekon soitimet ovat alkamassa. Riekon jälkiä alkaa vähitellen ilmestyä soiden reunoille.

Keväisissä riekkoreviirien kartoituksissa on huomattu, että riekot ovat ottaneet myös ennallistetut suot käyttöönsä heti, kun puusto on poistettu ja ojat tukittu.

– Riekko soi ennallistetulla suolla paikoin jopa paremmin kuin viereisellä luonnontilaisella suolla, sanoo eräsuunnittelija Timo Eskola Metsähallituksen luontopalvelujen tiedotteessa.

Metsähallitus on jo kahdeksan vuoden ajan ennallistanut talousmetsäalueiden riekkosoita.

Riekkokannan taantuman syitä ei tiedetä tarkasti

Havumetsäalueen riekkokannat ovat pienentyneet jo kolmen vuosikymmenen ajan. Eteläisestä Suomesta riekot ovat monin paikoin hävinneet kokonaan ja vielä säilyneet populaatiot pirstaloituneet yhä kauemmaksi toisistaan. Ylä-Lapin tuntuririekkokannan vuotuiset vaihtelut ovat suuria, mutta kannat eivät ole taantuneet.

Metsäalueen riekon taantuman pääasiallisena syynä pidetään elinympäristöjen hupenemista ja muuttumista riekolle epäsuotuisammaksi. Se taas johtuu esimerkiksi ojituksista, turvetuotannosta ja muusta soiden talouskäytöstä.

Lisäksi ilmaston muutos voi olla osasyynä riekon taantumiseen. Syksyllä riekot saavat valkoisen värin liian aikaisin ennen lumen tuloa ja keväällä taas lumien sulettua säilyttävät valkoisen värin liian kauan. Saalistajan on helppo havaita valkoinen lintu mustasta maasta.

Tunturista puuttuu metsäriekon pääsaalistaja kanahaukka.

Muillakin metsäkanalinnuilla kevättä rinnassa

Myös teerien soidinmenot ovat alkamassa. Lisäksi metsot ovat muutaman viikon ajan katselleet vanoja soidinpaikkojaan. Metsojen soidinten kuumin ajankohta ajoittuu vapun tienoille.