Selvitys: Suomessa miljardien tonnien hyödyntämättömät fosforivarannot

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) selvityksen mukaan Suomen tunnetut fosforivarannot ovat suuret, yhteensä noin 2,4 miljardia tonnia. Fosfori on tärkeä osa modernia maataloutta, koska sen käyttöä eläinrehuissa ja lannoitteissa ei voida korvata muilla aineilla.

Kotimaa

Suomessa on yli kahden miljardin tonnin hyödyntämättömät fosforivarannot, ilmenee Geologian tutkimuskeskuksen tuoreesta selvityksestä (siirryt toiseen palveluun). Tunnetut fosforivarannot ovat keskittyneet lähes kokonaan Savukosken Sokliin, Siilinjärvelle ja Etelä-Pohjanmaalle.

Tuotantokelpoista fosforin raaka-ainetta, fosfaattikiveä, voi löytyä muualtakin. GTK tutkii parhaillaan potentiaalisia varantoja Kuusamon Iivaarassa, Soklin etelänpuoleisella alueella ja Pudasjärvellä, joista on jo löydetty korkeita fosforipitoisuuksia. Myös Pohjanmaalta ja Kaakkois-Suomesta on GTK:n tutkimuksissa löytynyt runsaasti merkkejä korkeista pitoisuuksista.

Fosfori on tärkeää maataloudessa

Rehut ja lannoitteet ovat ylivoimaisesti tärkein fosforin käyttökohde maailmassa. Niiden osuus on noin 90 prosenttia fosforin kokonaiskäytöstä. Euroopan unionin fosforivarannot ovat maailman mittakaavassa pienet ja unioni on riippuvainen tuonnista. EU lisäsikin fosfaattikiven vuonna 2014 kriittisten mineraaliraaka-aineiden listalle. Lista käsittää 20 raaka-ainetta, jotka ovat tärkeitä eurooppalaiselle teollisuudelle, mutta joiden saatavuuteen liittyy suuria riskejä.

Maailman fosforivarannot ovat sen sijaan mittavat, mutta varannot ja tuotanto ovat kuitenkin keskittyneet harvoihin maihin. Neljän suurimman tuottajamaan (Kiina, Yhdysvallat, Marokko ja Venäjä) varannot muodostavat noin 85 prosenttia koko maailman fosforivarannoista.

GTK selvitti fosforin esiintymistä Suomen kallioperässä kokoamalla aiemmin valmistuneiden raporttien ja julkaisujen tietoja ja hyödyntämällä analyysi- ja mineraaliesiintymätietokantoja. Lisäksi uutta tietoa on saatu potentiaalisilla alueilla tehdyillä geofysikaalisilla mittauksilla, kairauksilla ja kairausnäytteiden rikastuskokeilla.

Suomesta ei ole aiemmin tehty julkisesti saatavilla olevaa, koko maan kattavaa selvitystä fosforin esiintymisestä.