Työttömyyssakoilla rakentaisi jo komean koulun

Tampereen kaupungin työllistämissakot voivat koventua kymmenen miljoonaa euroa tänä vuonna. Jo viime vuonna niitä maksettiin lähes 20 miljoonaa. Vuodenvaihteen lakimuutos näyttää lisäävän myös muiden kuntien työllisyyskuluja.

Kuva: Anssi Leppänen / Yle

Vuoden 2015 alusta lähtien kunnat joutuvat maksamaan puolet 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden tuesta. Ennen raja oli 500 päivää. Näitä tuenpuolikkaita sanotaan myös Kela- tai työttömyyssakoiksi. Aikarajan saavuttamiseen asti Kela maksaa koko tuen.

Lakimuutoksen ajatus lienee, että kuntia yritetään saada tehostamaan työllistämistä. Kuntien keinot ovat kuitenkin rajalliset. Jos ei tuotantoelämä ota lisää väkeä, työpaikkoja on vaikea tekemällä tehdä kovin suuria määriä.

Pienet kunnat ovat usein kyenneet työllistämään isomman osan työttömistään kuin suuremmat. Mutta esimerkiksi Tampereen lähes 20 000 työtöntä ovat sellainen massa, jota kovin helpolla ei pienennetä.

Yli vuoden työttömänä olleita on Tampereella tiedossa lähes 6 000.

Työttömän tilanne ei ainakaan parane

Sekä työllistäminen että työllistämättä jättäminen maksavat. Tampereella pitkään työttömänä olleiden tuenpuolikkaista kertyi maksettavaa viime vuonna lähes 20 miljoonaa euroa.

Jos tammikuun vauhti jatkuu, päästään Tampereella tänä vuonna jo 30 miljoonan euron laskuun. Sillä rakentaisi yhden ison tai pari pienempää koulua. 

Pienemmillä kunnilla on vähemmän työttömiä. Silti heidänkään asemansa ei näillä uudistuksilla parane, arvioi Virtain kaupungin hankepäällikkö Heidi Tanhua.

– Meilläkin talousarvioon varattu raha ylittynee. Pahinta tässä on työttömien työnhakijoiden kannalta, että heidän työttömyytensä uhkaa pidentyä. Ei tämä ollut millään lailla muutos parempaan suuntaan.

Nettityöllistäminen ei aina toimi

Myös työvoimatoimistojen uudelleenjärjestelyt vaikeuttavat työttömän asemaa, etenkin Pirkanmaan reuna-alueilla.

– Nyt, kun palveluja on keskitetty ja siirretty verkkoon, niin se ei vain kaikilta osin toimi. Kyllä henkilökohtaista palvelua tarvitaan, Heidi Tanhua muistuttaa.

Virrat on panostanut palkkatukeen ja työllistämiseen. Mm. kolmessa työpajassa on tehty yritysten ja yksityisten työtilauksia. Nyt tämä vaikeutuu, joten Virtain kaupunki siirtääkin määrärahoja osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen. Hän vuorostaan aktivoi pitkäaikaistyöttömiä.

– Minun näkemykseni on, että se ei millään lailla palvele työttömiä yhtä hyvin kuin se, jos saisimme heidät aikaisin työmarkkinoille, toteaa Heidi Tanhua.

Yleensä asiakkaan eli työttömän uusi alku vaikeutuu, kun työttömyys pitenee. Motivaatiolle eivät turhat hakemukset ja odottelu ainakaan tee hyvää.