Uusi opetussuunnitelma lisää oppilaiden vastuuta Espanjan malliin – Espanjassa oppilailla puutteita yleissivistyksessä

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. Opetussuunnitelmaan on tulossa merkittäviä muutoksia.

Kotimaa
Oppilaita luokassa.
Mari Nupponen / Yle

Uudessa opetussuunnitelmassa lapselle annetaan suuri rooli oppijana. Uudistus tuo muutoksia myös työtapoihin.

Opettajat käyttävät jatkossa myös ilmiölähtöistä opetusmenetelmää, jossa monia oppiaineita yhdistellään yhteen kokonaisuuteen. Esimerkkinä ilmastoaihe, jota voi hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa, kuten esimerkiksi äidinkielessä, ympäristötiedossa, matematiikassa, englannissa ja maantiedossa, Kaukaan koulussa Lappeenrannassa alakoululaisia opettava Marika Haapalainen selventää.

– Käsialakirjoitus muuttuu vapaaehtoiseksi, toiveissa on, että tilalla opetettaisiin kymmensormijärjestelmää, jota tarvitaan työelämässä. Jatkossa opettaja saa päättää, opetetaanko lapsille käsialakirjoitusta, Haapalainen kertoo.

Uutta on myös se, että ruotsin opiskelu alkaa jatkossa jo alakoulussa.

Yhteisöllisempää opetusta kuten Espanjassa

Haapalainen kävi Espanjassa tutustumassa paikalliseen koulumaailmaan, jossa oppiminen on paljon yhteisöllisempää. Espanjassa on enemmän yhdessä tekemistä ja opettaminen perustuu ryhmä- ja projektitöihin.

– Olemme Suomessa perinteisesti arvostaneet sitä, että lapset osaavat tiettyjä taitoja. Olisi hyvä, että uudessakin opetussuunnitelmassa kiinnitettäisiin huomiota siihen, että lapsilla olisi kuitenkin perustaidot olemassa. Näitä ovat muun muassa luku- ja kirjoitustaito. Oppiaineissa on myös tiettyjä perustaitoja ja käsitteitä, jotka tulisi hallita, Haapalainen sanoo.

Haapalainen käyttää esimerkkinä maantiedon opiskelua. Euroopasta on hyvä tietää esimerkiksi valtiot ja pääkaupungit, vaikka ne löytyvätkin Googlesta.

– Esimerkiksi espanjalaiset oppilaat eivät tienneet missä päin Eurooppaa Suomi sijaitsee, Haapalainen kertoo hämmentyneenä.

Haapalainen sanoo, että Espanja on ollut oppimista mittaavassa Pisa-tutkimuksessa paljon Suomen takana. Opettajien keskuudessa ollaankin nyt huolestuneita opetustulosten mahdollisesta laskusta. Jatkossa opetus, jossa opettaja opettaa luokan edessä ja oppilaat istuvat omilla paikoillaan kuuntelemassa, tulee vähentymään merkittävästi.

Haapalainen näki Espanjan mallissa kuitenkin myös hyvää, mistä Suomen kannattaisi ottaa mallia.

– Näin sellaisen oppimisen ja yhdessä tekemisen ilon, on hyvä osata myös yhteispelitaitoja.

Haapalainen uskoo, että tulevaisuuden työelämässä ihmissuhdetaidot nousevat entistä tärkeämpään rooliin.

Uusi opetussuunnitelma tuo lisäkuluja kunnille

Syksyllä 2016 käyttöön otettavassa opetussuunnitelmassa esimerkiksi uimaopetuksen määrä lisääntyy. Nykyisin uimaopetusta annetaan ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille, mutta jatkossa uimaopetusta tulee antaa alakoulun kaikilla luokilla.

Myös ruotsin opetuksen alkaminen jo kuudennella luokalla yläkoulun sijaan tuo lisäkustannuksia kunnille, kun aineopettajille täytyy maksaa siirtymäkorvauksia, Lappeenrannan kaupungin perusopetusjohtaja Mari Routti sanoo.

Koulujen täytyy tehdä lisäpanostuksia myös teknologiaan, mikä myös tuo lisäkuluja. Lisäksi opettajia joudutaan lisäkouluttamaan, jotta he voivat opettaa oppilaille esimerkiksi ohjelmointia.