1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Saimaan järvilohen ensimmäiset luonnonvaraiset poikaset vuosikymmeniin – katso hetket videoilta

Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin Suomessa syntyy luonnonvaraisia Saimaan järvilohen poikasia. Äärimmäisen uhanalaisen lajin tärkeimmältä lisääntymisjoelta on löydetty mätimunia, jotka ovat kehittyneet niin sanottuun silmäpistevaiheeseen. Ensimmäisten poikasten odotetaan kuoriutuvan huhtikuun lopulla. Katso videoilta kuinka suojelutyö on edennyt.

Tutkijan keräämiä Saimaan järvilohen mätimunia. Kuva: Luonnonvarakeskus

Saimaan järvilohi ajautui äärimmäisen uhanalaiseksi, kun kutujoet valjastettiin vesivoiman käyttöön. Järvilohen poikasten ranta-alueet ovat olleet Ala-Koitajoen säännöstelyn takia kuivilla 1950-luvulta lähtien. Saimaan järvilohella ei ole ollut vuosikymmeniin luontaista kutumahdollisuutta jokien patoamisen ja rakentamisen vuoksi.

Pelastustyöt vauhdittuivat tammikuussa vuonna 2013, kun korkein oikeus määräsi, että voimayhtiö Vattenfallin on lisättävä juoksutusta merkittävästi Ala-Koitajoella. Marraskuussa 2013 Ala-Koitajoelta löytyi ensimmäisiä Saimaan järvilohen kutupesiä. Löydöistä povattiin lupaavaa alkua suojelutyölle.

Pian kutupesien löytämisen jälkeen tapahtui suuri menetys. Voimayhtiö Vattenfallin ohijuoksutukset tuhosivat kutupesät. Luonnonvaraisia poikasia ei syntynytkään.

Äärimmäisen uhanalaisen kalalajin pelastustyöt kiihtyivät ja Ala-Koitajoen koskia aloitettiin kunnostamaan. Koskiin kuljetettiin niin sanottua kutusoraa helikopterilla.

Helikopteri ja kuljetussäiliö.
Helikopteri kuljettaa soraa järvilohien lisääntymiskoskiin.

Järvilohen tärkeimmän luontaisen lisääntymisjoen, Ala-Koitajoen, kunnostusta tekevät Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Vattenfall ja paikalliset kalastusalueet. Tutkijat ovat saaneet Ala-Koitajoelta tärkeää tietoa muun muassa kalojen DNA:n avulla. Kasvattamoista joelle tuotuja Saimaan järvilohen poikasia on myös sirutettu.

Sähkökalastusta Ala-Koitajoella.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen työntekijät sähkökalastavat Saimaan järvilohen poikasia tutkimusta varten.

Ala-Koitajokeen siirrettiin vajaat 30 radiolähettimellä varustettua koiras- ja naaraslohta. Lohien tutustumista kutupaikkoihin seurattiin mielenkiinnolla.

Radiolähettimellä varustettu Saimaan järvilohi

Lokakuussa vuonna 2014 Saimaan järvilohen suojelussa otettiin suuri askel eteenpäin. Ala-Koitajoelta löytyi kutupesiä ja mätimunia. Yhden kutupesän ympärillä nähtiin myös radiolähettimellä varustettu järvilohikoiras, joka vartioi pesäaluetta.

Saimaan järvilohen mätimunia.
Järvilohen kutupesä ja mätimunia sekä alueella "vartioiva" järvilohikoiras Kuusamonkoskessa.

Nyt ensimmäiset luonnonvaraiset poikaset ovat syntymässä. Kutupesissä olevat mätimunat ovat kehittyneet talven aikana soran suojissa. Mätimunat ovat niin sanotussa silmäpistevaiheessa. Ensimmäiset poikaset kuoriutuvat huhtikuun loppupuolella.

Saimaan järvilohen mätimuna.