Yksi sammakko riitti estämään uimarannan rakentamisen – asukkaat suivaantuivat

Nastola aikoo tehdä uuden selvityksen viitasammakkojen levinneisyydestä. Kymijärvellä sijaitsevan Kyynärän ranta-alueen rakentaminen on jäänyt kesken viitasammakkohavainnon takia.

luonto
Viitasammakot pulputtavat kilpaa Vesijärven rannoilla.
Arja Lento / Yle

Viitasammakkohavainnon takia rakentamatta jäänyt uimaranta suututtaa Kyynärän alueen asukkaita Nastolassa.

Kuntaan lähettämässään kirjelmässä asukkaat vaativat uima-alueen toteuttamista ensi kesän aikana. Heidän mukaansa ranta voitaisiin niittää ja kaislikon yli rakentaa laitureita, koska ruoppaus on kielletty.

Syy ruoppauskieltoon piilee rauhoitetussa viitasammakossa, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa hävittää.

Nelisen vuotta sitten tehdyssä Kymijärveä koskevassa luontoselvityksessä Kyynärän rannasta löytyi yksi viitasammakko. Soidintavia viitasammakkokoiraita muualta Kymijärveltä löydettiin tuolloin yhteensä 25.

Asukkaita närästää nyt se, että tontinhankinnan yhteydessä luvattua rantapuistoa soutuvenepaikkoineen ja leikkialueineen ei ole tehty. Heidän mielestään keskeneräiseksi jäänyt ranta on nykyisellään turvallisuusriski niin pienille lapsille kuin aikuisillekin.

Nastola vei jutun aluksi Vaasan hallinto-oikeuteen. Sittemmin muutosta ruoppauskieltoon on haettu korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Kunta tekee kuitenkin keväällä uuden viitasammakkoselvityksen, minkä pohjalta arvioidaan, voidaanko asukkaiden edellyttämiä rantatöitä tehdä Kyynärän alueella.