Osakesäästäjien keskusliitto arvostelee valtiota Talvivaara-kaupoista

Talvivaaran liiketoiminnan luovuttaminen ulkomaalaiselle kuohuttaa osakesäästäjiä. Liiton mukaan valtio antaa kyseenalaisen kuvan sekä suomalaisten pääomamarkkinoiden toiminnasta että valtiosta kumppanina.

Talvivaara
Talvivaaran kaivoksen parkkipaikka pakkaspäivänä.
Jarmo Nuotio / Yle

Osakesäästäjien keskusliitto vaatii Talvivaaran kaivoksen emoyhtiön ottamista mukaan nikkelikaivoksen uudelleenkäynnistämisessä, toteaa liitto tiedotteessaan.

Liiton mukaan Kaivoksen alkuvaiheen ongelmien ratkaisua rahoittaneita kymmeniätuhansia osakkeenomistajia ei pidä sivuuttaa niin kuin Suomen valtion julkistamassa yritysjärjestelyssä on käymässä.

Liitto toteaa tiedotteessaan uskovansa, että kaivosyhtiön velkojat ovat valmiita sekä velkojen merkittävään leikkaamiseen että muuttamaan velkoja niitä osakeomistukseksi, samoin osakkeenomistajat ovat kiinnostuneita lisäsijoituksiin.

Liitto vaatii valtiota ja sen omistuksia hallinnoivaa Solidiumia toimiin, että saneerattavan emoyhtiön omistajat ja velkojat ovat mukana tulevissa järjestelyissä. Näin varmistettaisiin kaivoksen jatkorahoitus ja edistettäisiin yhteiskunnan kokonaisetua, toteaa Liitto kirjoituksessaan.

Valtion suunnitelma luovuttaa valtion osin omistaman pörssiyhtiön keskeinen liiketoiminta ulkomaalaiselle pääomasijoittajalle antaa kyseenalaisen kuvan Suomen valtiosta kumppanina ja suomalaisten pääomamarkkinoiden toiminnasta. Jos suomalaiset arvopaperit eivät näyttäydy houkuttelevina sijoituksina, pörssiyritysten rahoituksen saanti vaikeutuu, eläke- ja muiden rahastojen arvo laskee sekä valtion mahdollisuus listata yhtiöitään heikkenee, sanoo liitto tiedotteessaan.

Suurin omistajaryhmä kotitaloudet

Talvivaaran Kaivososakeyhtiöllä on yli 80 000 omistajaa. Osakkeista lähes 60 prosenttia on suomalaisten kotitalouksien hallussa. Pörssikauppa osakkeella on ollut keskeytyksissä tytäryhtiö Talvivaara Sotkamon marraskuisesta konkurssista lähtien.

Valtio on tehnyt esisopimuksen brittiläisen Audley-sijoitusyhtiön kanssa Talvivaara Sotkamon konkurssipesän hankkimisesta uuteen yhteisyritykseen. Audleyn osuus olisi 85 prosenttia ja valtionyhtiö Terrafamen osuus 15 prosenttia.

Sopimuksessa on ehtoja, joiden mukaan valtion osuus Talvivaaran ympäristöasioiden hoidosta on suurempi kuin omistusosuuden verran. Yksityiskohtia sopimuksesta ei ole julkaistu.