Talvivaaran juoksutukset nostavat sulfaattipitoisuuksia naapurimaakunnassakin

Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle määrätyt juoksutukset tulevat vaikuttamaan myös sen alapuolisiin vesistöihin. Pohjois-Savon ELY-keskuksen limnologi ei silti usko, että esimerkiksi Laakajärven sulfaattipitoisuudet nousisivat yhtä korkeisiin lukemiin kuin viime keväänä.

luonto
Laakajärven rantaa.
Pertti Huotari / Yle

Talvivaaran juoksutukset vaikuttavat sulfaattipitoisuuksiin kaivoksen alapuolisissa järvissä. Kainuun ELY-keskus on määrännyt Talvivaaran juoksuttamaan käsiteltyjä vesiään Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen limnologi Taina Hammarin mukaan esimerkiksi Laakajärven keskiosan syvänteessä sulfaattia on tällä hetkellä 90 milligrammaa litrassa.

– Kyllä se varmaan tulee nostamaan pitoisuuksia, mutta siinä on tietty viipymä ja tämä näkyy ehkä ensi talven tilanteessa, Hammar toteaa.

Limnologi arvioi, ettei Laakajärven mittauspisteen sulfaattipitoisuus kuitenkaan nouse yhtä korkealle tasolle kuin vuosi sitten, jolloin syvänteessä mitattiin sulfaattia 220 milligrammaa litrassa.

Hammarin mukaan se, ettei vesiä juoksutettaisi, olisi huonompi vaihtoehto.

– Sitten kun Kortelammen padon vedenpinta ylittää sen tietyn rajan, sieltä tulee puutteellisesti puhdistettua vettä, joka on paljon huonolaatuisempaa kuin juoksuttamalla.

Suolaisuus ei ole myöskään niin haitallista kuin metallit, joiden pitoisuudet ovat pysyneet pieninä.

– Tämä ei kuitenkaan vaikuta niin äkkiä eliöstöön, limnologi Taina Hammar toteaa.