Talvivaaran konkurssipesä joutuu varastoimaan tuotantovesiä louhokseen – tilanne pahenee

Konkurssipesä on ilmoittanut Kainuun ELY-keskukselle, että kaivoksella valmistaudutaan aloittamaan metallien talteenottolaitoksen paluuliuoksen eli raffinaatin johtamisen avolouhokseen. Näin vesitilanne pahenee entisestään, kun avolouhoksessa oleviin vesiin sekoittuu väkeviä metalliliuoksia.

Talvivaara
Talvivaaran bioliuotuskasa lähikuvassa.
Heikki Rönty / Yle

Talvivaara Sotkamon konkurssipesä jätti eilen Kainuun ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 123:n pykälän mukaisen ilmoituksen, jossa se kertoo, että avolouhoksen keskimmäiseen syvennykseen joudutaan mahdollisesti laittamaan väkeviä metalliliuoksia bioliutuskierron varotilavuuksien varmistamiseksi.

Konkurssipesä varautuu ensin johtamaan avolouhokseen raffinaattia eli metallien talteenottolaitoksen paluuliuosta. Jos se ei riitä allastilan vapauttamiseksi, konkurssipesä aikoo johtaa avolouhokseen myös alueen kaikkein väkevintä ja ympäristölle vaarallisinta liuosta eli käsittelemätöntä metalliliuosta biokasoilta.

Avolouhoksessa on tällä hetkellä varastoituna käsittelemätöntä ylimäärävettä. Lisäksi sinne on jo vuodenvaihteessa 2013–2014 ajettu raffinaattia vastaavassa tilanteessa, jolloin liuoskierron varotilavuus oli loppumassa.

Konkurssipesä ei tällä hetkellä osaa arvioida kuinka paljon raffinaattia avolouhokseen johdetaan, mutta liuoksen johtaminen on pesän mukaan aloitettava viimeistään perjantaina.

Oikaisu 16.4. klo 11:37: Avolouhoksessa on käsittelemätöntä ylimäärävettä eikä käsiteltyjä vesiä, niin kuin jutussa ensin mainittiin. Otsikkoa on muutettu vastaavasti. Raffinaattia on ajettu louhokseen vuodenvaihteessa 20132014, ei vuonna 2012.