Talvivaara jatkaa juoksutuksia tänään

Talvivaaran konkurssipesä aloittaa ylimääräiset juoksutukset tänään iltapäivällä. Konkurssipesä aikoo juoksuttaa puhdistettuja ylimääräisiä vesiä sekä etelän että pohjoisen suuntaan.

Kotimaa
Talvivaara ilmasta Paikkatietoikkuna -palvelussa
Paikkatietoikkuna

Talvivaaran konkurssipesä aloittaa ylimääräisten vesien juoksutukset tänään. Kainuun ELY-keskus määräsi keskiviikkona Talvivaaran johtamaan käsiteltyjä vesiä kaivosalueelta Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin nykyisiä purkureittejä pitkin. Juoksutuksessa on ollut noin kolmen viikon tauko.

Puhdistettujen vesien juoksutus aloitetaan torstaina iltapäivän aikana sekä Latosuon puhdistettujen vesien varastoaltaalta pohjoinen suuntaan että Kortelammen vesienpuhdistusyksiköstä etelän suuntaan. Nyt kaivosalueelta luontoon juoksutettavia vesiä on puhdistettu kalkkisaostuksella.

– Me lasketaan samaa puhdistettua vettä kuin aiemminkin. Laskettavassa vedessä metallipitoisuudet ovat alle ympäristöluvan ja myös sulfaattia on alle säädetyn enimmäispitoisuuden, kertoo viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen.

– Juoksutus aloitetaan vesitilanteen riskitason parantamiseksi, Nissinen sanoo.

Juoksutustahti säädetään ympäristöluvan salliman Kalliojoen virtaamasäännön mukaisesti. Kevättulvien aikaan kaivosalueelta saa juoksuttaa 15 prosenttia Kalliojoen seitsemän päivän virtaamakeskiarvosta (m3/h). Muuna aikana virtaamasääntö on 10 prosenttia Kalliojoen virtaamasta (m3/h).

Konkurssipesä arvioi ylimääräisten juoksutusten aiheuttavan yhteensä 5940 tonnin sulfaattikuormituksen. Kainuun ELY-keskuksen määräykset rajoittavat juoksutettavan veden määrän vain välttämättömään juoksutukseen, jolloin sulfaattikuorma todennäköisesti jää esitettyä pienemmäksi.