Teollisuus vaatii valtiolta kaivospolitiikan päivitystä

Kaivosteollisuus odottaa valtiolta nykyistä ennakoitavampaa ja vakaampaa teollisuuspolitiikkaa. Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtajan Pekka Suomelan mielestä esimerkiksi vuoden alusta voimaan tullut kaivosten sähkövero oli valtionhallinnolta ja poliittisilta päättäjiltä epäluottamuslause teollisuudelle.

Kotimaa
Kemin kaivoksessa porataan
Risto Koskinen / Yle

Teollisuusfoorumissa Kemissä torstaina puhuneen Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtajan Pekka Suomelan mielestä valtion linjat kaivospolitiikassa pitäisi päivittää niin, että koko valtioneuvoston orkesteri soittaisi samaa säveltä.

Vuoden alusta voimaan tullut sähkövero on Suomelan mielestä esimerkki erittäin suurta epävarmuutta aiheuttavasta ratkaisusta. Verolla voi Suomelan mukaan olla isoja vaikutuksia kaivosten tulevaisuuteen.

Kaivosteollisuudessa sähkövero on tulkittu kollektiiviseksi rangaistukseksi Talvivaarasta.

Pekka Suomela

– Kaivosteollisuudessa sähkövero on tulkittu kollektiiviseksi rangaistukseksi Talvivaarasta. Uusien investointien laskelmiin tuli melkoinen kustannuskerroin. Voi olla, ettei osa uusista hankkeista etene tai suljettuina olevia kaivoksia ei pystytä veron takia avaamaan, Suomela toteaa.

Suomela arvioi, että isoille avolouhoksille, kuten Siilijärven tai Sodankylän Kevitsan kaivokselle sähkövero voi tuoda miljoonien eurojen lisälaskun.

– Valtiovarainministeriö laski noin 30 miljoonan kustannusvaikutuksen. Tässä taloustilanteessa ja kustannusten kiristyessä kaikki lisäykset ovat ei-toivottuja teollisuudelle.

Linjaukset selkeiksi

Suomela korostaa, että Suomeen tarvitaan ennakoitavaa, ennustettavaa ja vakaata teollisuuspolitiikkaa sen eri vivahteineen, verotus mukaanlukien.

– Lupapolitiikassa viranomaiset ovat jo alkaneet kehittää toimintaansa. Nyt kaivataan lainsäädännön virtaviivaistamista. Odotamme, että ensi vaalikaudella heti kesän jälkeen käynnistettäisiin kaivoslain arviointi ainakin malminetsinnän edellytysten ja myös lupamenettelyn osalta.

Suomela tähdentää, että linjauksillaan valtio viestii suoraan siitä, halutaanko Suomeen kaivosinvestointeja vai ei.

– Toivomme, että tulevalla hallituskaudella valtioneuvoston eri osastot, ministeriöt tekisivät kootusti ja tehokkaasti yhteistyötä pyrkisivät johdonmukaiseen toimintaan. Ettei aina olisi ministeristä kiinni, minkälaisia vastauksia kulloinkin on odotettavissa.