Ympäristöjohtaja: Pakko ei ollut – miksi ely määräsi Talvivaaran juoksuttamaan myös etelään?

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän ympäristöjohtaja Martti Veteli pitää Talvivaarasta etelään suuntautuvia juoksutuksia perusteettomina. Vetelin mielestä moninkertainen sulfaattikuormituksen ylitys suhteessa ympäristölupaan ei voi olla ely-keskuksen määräysvallassa.

Kotimaa
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.Heikki Rönty / Yle

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän ympäristöjohtaja Martti Veteli kritisoi Kainuun ely-keskuksen Talvivaaran konkurssipesälle antamaa määräystä juoksutuksista. Vetelin mukaan juoksutuksia ei olisi tarvinnut aloittaa myös Vuoksen vesistön suuntaan.

– Itse asiassa konkurssipesä ei ole hakenutkaan juoksutuksia Vuoksen suuntaan välttömästi vaan ehdollisena siten, että jos Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös siellä vireillä olevasta purkuputkiluvasta on kielteinen, ainoastaan siinä tapauksessa johdettaisiin Vuoksen suuntaan, Veteli perustelee.

Kainuun ely-keskus määräsi aiemmin tällä viikolla konkurssipesän aloittamaan ylimääräiset juoksutukset sekä Oulujoen että Vuoksen vesistöjen suuntaan. Veteli huomauttaa, että vedet voitaisiin säilöä kaivosalueellakin.

– Varastointitilavuutta olisi käytettävissä avolouhoksessa, jonne Kortelammesta voitaisin siirtää vettä tilapäisesti varastoon, ympäristöjohtaja toteaa.

Veteli viittaa ympäristönsuojelulakiin ja korkeimman hallinto-oikeuden taannoiseen päätökseen, jonka mukaan useita kuukausia etukäteen tiedossa olevat kriisitilanteet eivät ole lain tarkoittamia poikkeustilanteita.

Varastointitilavuutta olisi käytettävissä avolouhoksessa, jonne Kortelammesta voitaisin siirtää vettä tilapäisesti varastoon.

Martti Veteli

– Minusta korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös olisi tullut ottaa huomioon tätä päätöstä tehtäessä, koska näitä juoksutuksia on haettu nyt aivan samalla perusteella. Siinä mielessä katson, että päätös on tehty väärillä perusteilla.

"Ei elyn toimivallassa"

Sonkajärvellä sijaitsevan Laakajärven sulfaattipitoisuudet tulevat kasvamaan entisestään kevään juoksutusten vuoksi. Vetelin mukaan vesistöön laskettavan veden sulfaattimäärä on 2,5-kertainen ympäristöluvan vuosilupamäärään verrattuna ja vuosimäärä on jo täyttynyt kevättalvella.

– 4,5-kertaisen sulfaattikuormituksen salliminen ilmoituksen perusteella verrattuna voimassa olevaan ympäristölupaan ei ole ely-keskuksen toimivallassa, Veteli näkee.

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän ympäristöjohtaja Martti Veteli epäilee, että kaivoksen myyntimahdollisuus asetetaan ympäristön edelle ja tämä vaikuttaa myös viranomaisten päätöksiin.

– Nähdäkseni avolouhosalue pyritään pitämään mahdollisimman kuivana. Sieltä on mahdollisesti vesiä pumpattu muihin varastoaltaisiin ja se ei ole kyllä ympäristön näkökulmasta ollenkaan suotavaa, vaikka puheissa korostetaan sitä, että ympäristönäkökulma on tärkein. Tässä on selkeästi asetettu talous etusijalle, kun tavoitteena on, että kaivos saataisiin myytyä pääomasijoittajalle.

Veteli suhtautuu pessimistisesti myös kaivoksen ja sen ympäristön tulevaisuuteen.

– Näyttää siltä, että entistä sekavammaksi tämä vesien käsittely kaivosalueella menee. Mitään olennaista paranemista ei ole havaittavissa, Veteli huokaa.